Milyarderlerle ilgili yeni rapor, iğrenç servet piramitlerini ortaya koyuyor

29.08.2023 - 07:34
Haberi paylaş

En kötü şöhretli İsviçre bankalarından birinin hazırladığı yeni bir rapor, küresel zenginlerin servetini derinlemesine araştırıyor. Dünyanın en fakirleri çok az bir ücretle yetinirken, tepedeki küçük bir azınlığın topladığı servetin boyutunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Charlie Kimber bulgularını üstümüze boca ediyor ve büyük paranın tiranlığına yalnızca devrimin son verebileceğini savunuyor.

Bazen düşmanlarımız doğruyu söyler. Credit Suisse ve UBS'nin (en üst düzey bankacılar ve finansörler) hazırladığı Küresel Varlık Raporu 2023, kapitalizmin büyük eşitsizliğini gözler önüne seriyor. Rapor, dünyadaki toplam 5,4 milyar yetişkinden 59 milyonunun, 2022 yılında dünya servetinin neredeyse yarısına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, nüfusun yalnızca yüzde 1,1'i anlamına geliyor.

Aynı zamanda 2,8 milyar yetişkin ya da toplamın yüzde 53'ü dünya servetinin yalnızca yüzde 1,2'sine sahipti. Zenginlik, nakit para, banka hesapları ve diğer finansal varlıkların yanı sıra mülk olarak tanımlanır. Vergi cennetlerinde ve İsviçre bankaları gibi diğer gizli alanlarda saklanan devasa meblağlar buna dahil değil.

800.000 £'dan fazla servete sahip dolar milyonerlerinin toplam serveti, 2000'de 32,5 trilyon £'dan 2022'ye beş kat artarak,164 trilyon £'a ulaştı. Küresel servetteki payları aynı dönemde yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükseldi. Bu, çok az servete sahip olanlardan, ya da hiç serveti olmayanlara ya da borç olarak da bilinen “negatif servete” sahip olanlardan tepedeki insanlara doğru büyük bir servet transferi anlamına geliyor .

Bu piramidin temel katmanı (en alt), 10.000 dolardan (7.900 £) daha az servete sahip olan insanlar, yalnızca Küresel Güney'deki kitlelerden oluşmuyor. Raporda şöyle deniyor: “Gelişmiş ekonomilerdeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u da bu kategoriye giriyor. Düşük gelirli birçok ülkedeyse, yetişkin nüfusun yüzde 80'inden fazlası bu refah aralığına giriyor."

En alt katmandakiler, “farklı kıtalarda olsalar bile, benzer yaşam tarzlarını paylaşma eğiliminde olan – örneğin, lüks ürünler, tatiller ve çocukları için eğitim fırsatları için aynı küresel pazarlara katılan” dolar milyonerlerine karşı çıkıyorlar.

"Bu kişilerin servet portföyleri de muhtemelen daha benzer olacak ve finansal varlıklara, özellikle de uluslararası piyasalarda işlem gören hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlere odaklanmış olacak." Bu, küresel egemen sınıf ve onun parazitleridir.

'Ultra Yüksek Net Değere Sahip Bireylerin' korkunç yükselişi

  • Raporun "ultra yüksek net değere sahip (UHNW) bireyler" olarak adlandırdığı kişilerden 2022'nin sonunda 50 milyon dolar (40 milyon £) veya üzerinde net servete sahip olan 243.060 kişi var. "Bu, 265.560 UHNW'den 22.500 daha az. 2021 yılı sonunda kaydedilen UHNW yetişkinlerin sayısı hisse fiyatlarındaki düşüşe kadar takip edilebiliyor. Bu düşüş alışılmadık bir durum.”
  • Ancak "50 milyon doların üzerinde servete sahip yetişkinlerin sayısı artık 2008'e göre dört kat daha fazla. 2022'deki düşüşe rağmen, UHNW sayıları yalnızca son üç yılda 60.000'den fazla arttı." Salgın döneminde yağma büyük ölçüde yayıldı ve daha büyük ama yine de küçük bir elit kesim oluştu. UHNW grubunun daha ayrıntılı bir analizi, 2022'nin sonunda 100 milyon doların (80 milyon £) üzerinde servete sahip 79.490 yetişkini ortaya koyuyor.
  • 7.020 kişi 500 milyon dolardan (400 milyon £) fazla serveti ele geçirdi. 40 milyon £'dan fazla servete sahip olan grubun yarısından biraz fazlası Kuzey Amerika'da, yüzde 17'si ise Avrupa'da yaşıyor.

Emperyalist Küresel Kuzey ülkelerinin hakimiyeti, süper zenginlerin taban ülkelerine de yansıyor. Ancak “40 milyon £'un üzerindeki” grubun yaklaşık yüzde 14'ü Çin Anakarası'nda yaşıyor. Bu neredeyse Avrupa'daki kadar ve yüzde 11'i Çin ve Hindistan hariç Asya-Pasifik ülkelerindedir. Çin, Hindistan ve diğer yerlerdeki üst katmanların artan zenginliği, farklı ülkeler arasındaki eşitsizliği azalttı.

O parayla dünyayı değiştirebiliriz

Dünyadaki 358 trilyon sterlinlik özel servetin tamamı eşit olarak paylaşılsaydı ne olurdu? Bu, 2022'nin sonunda yetişkin başına 66.726 £ anlamına geliyordu. Dünya çapındaki işçi sınıfından hemen hemen her insan için bu, ileriye doğru muazzam bir adım olaurdu. Bu, bir gecede yoksulluğu, yetersiz beslenmeyi ve hastalıkların toplumsal kökenlerini ortadan kaldırırdı.

Bu, küresel kaynakların, tüm insanların enerjisinin ve inisiyatifinin büyük çoğunluğun yararına kullanılmasına yönelik ilk adım olurdu. Ancak kendi iktidarlarını ve kârlarını savunmak için her şeyi yapacak olan egemen sınıfların iktidarını yıkmak için bir devrim yapılması gerekir. Eğer işçi sınıfı küresel olarak iktidarı ele geçirseydi, bu sadece mevcut düzenlemelerin eşit dağılımı anlamına gelmezdi.

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretimde büyük ilerlemelere ve savaş ve silahlanma için yapılan büyük harcamaların yeniden yönlendirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu, çok daha kısa bir çalışma haftası, demokrasi ve tartışma için daha fazla zaman ve aynı zamanda herkesin kişiliğinin gelişmesi anlamına gelecektir.

---

Zengin ceplere yeni servet akıyor

Medyanın büyük bir kısmı raporun “küresel servetin önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 38 artacağı” iddiasına vurgu yaptı. Ancak sistemin düşük büyümede, hatta durgunlukta takılıp kalmayacağının garantisi yok . Credit Suisse bunu bilmeli.

Rapor bu yıl UBS ile ortaklaşa yürütülüyor. UBS, beş ay önce İsviçreli yetkililer tarafından düzenlenen bir devralma işlemiyle Credit Suisse'i çöküşten kurtarmıştı. Bu, 2008 mali krizinden bu yana gerçekleşen en önemli banka birleşmesi. Credit Suisse, 1856 yılında Schweizerische Kreditanstalt adıyla kurulmuştu.

Mafya bağlantılı bir sahtecilik skandalına karıştıktan sonra 1978'de Credit Suisse olarak yeniden markalaştı. Sistemde meydana gelen büyüme, esas olarak zaten servet biriktirmiş olanlara gidecek. 

Ocak ayında Oxfam adlı yardım kuruluşu, en zengin yüzde 1'in 2020'den bu yana yaratılan 38 trilyon £ değerindeki tüm yeni servetin neredeyse üçte ikisini ele geçirdiğini açıkladı. Bu, dünya nüfusunun alttaki yüzde 99'unun sahip olduğunun neredeyse iki katı paraydı.

---

Bir devrim istediğini mi söylüyorsun

UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Ekonomisti Paul Donovan, raporun girişinde şöyle diyor: "Devrimlerin devrimci niteliğinde oldukları ortaya çıktı; bu süreç ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ilişkilere de meydan okuyacak." Burada, 'dördüncü sanayi devrimi' olarak bilinen üretimdeki değişimlerden bahsediyor.

Bunlar dijital teknolojinin, yapay zekanın , robot teknolojisinin, internetin, sürücüsüz araçların, nanoteknolojinin, biyoteknolojinin ve kuantum hesaplamanın etkilerine odaklanıyor. Bunların çoğu saçmalık. Bu değişiklikler bazı şeylerin yapılış biçimini ve kapitalist şirketlerin çalışma yönemini değiştirdi. Daha büyük değişiklikler gelecekte olacak.

Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın yanı sıra daha fakir ülkelerde de bazı sektörleri şekillendirdiler. Ama sistem hâlâ teknolojik gelişmeye değil, milyarlarca çalışan insanın emeğine bağlı. Bu da çoğu zaman ter, kas ve beyin gücünü içeren yıpratıcı bir emektir.

Bu durum en çok, insanların düşük teknolojili sektörlerde çok uzun saatler çalıştıkları Küresel Güney'in bazı bölgelerinde barizdir. Ancak Britanya'daki temizlikçi, teslimat işçisi, çöpçü, süpermarket çalışanı, otelcilik çalışanı, alt düzey ofis çalışanı ve benzerlerinden oluşan orduyu düşünün.

Bunlar pandemide hiçbir zaman evden çalışma seçeneği olmayan insanlar. Ve bunların çoğu hâlâ sistemin işleyişinin merkezinde yer alıyor. Gerçek bir devrime öncülük edecek olanlar onlardır .

---

Duvardaki başka bir tuğla

Credit Suisse raporu her ülkede görülen sınıf ayrımını gösteriyor. Ancak toplumun tepesinde de,  çatışan yönetici sınıflar arasında bölünmeler var. Küresel düzen haydutlardan ve dilencilerden oluşuyor. Emperyalizm, aynı zamanda en güçlünün zayıf olanın üzerinde egemenlik kurduğu güçler arasındaki bir rekabet sistemidir .

Bu küçük devletler ya karşı mücadele etmek zorunda kalacak ya da kendilerini büyük güçlerin gözüne sokmaya çalışacaklar. Ekonomik hiyerarşi değiştiğinde gerilimler en yüksek düzeye çıkar. John F. Kennedy 1960 yılında ABD başkanı olduğunda, ABD'nin gayri safi yurt içi üretimi küresel GSYİH'nın yüzde 40'ını oluşturuyordu. 2014 yılına gelindiğinde diğer güçlerin yükselişi ekonomik ağırlığını yarı yarıya azalttı.

ABD buna askeri gücünü artırarak karşılık verdi . Mali açıdan sizi o kadar sıkıştıramayabilir ama yine de sizi mahvedebilir. Bu strateji tam olarak işe yaramadı. Geçtiğimiz hafta Brics ülkeleri grubu Güney Afrika'da toplandı. Brics adı, ilgili beş ülkenin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ilk harflerinden gelmektedir.

Bu devletler dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındırıyor ve küresel ekonomik üretimin yüzde 30'unu üretiyor. ABD ve Avrupa Birliği egemenliğine meydan okumak istiyorlar ve Batı'nın Ukrayna'daki vekalet savaşını desteklemediler.

Çin'in imalat ürünleri üreticisi olarak rolü ve geniş çaplı hammadde alımları, onu Brics ülkeleri için çok önemli ama aynı zamanda çok daha geniş bir ekonomik ortak haline getiriyor. Dolayısıyla zirve önemliydi. Sonunda Brics liderleri Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni gruba katılmaya davet ettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan ve BAE'nin bu hamlesi, artık ABD'nin görüşleriyle tam olarak aynı çizgide olmadıklarının altını çiziyor. En büyük dokuz petrol üreticisinden altısı Brics'in parçası olacak; dolayısıyla iklim konusunda büyük girişimler beklemeyin. Brics'in ulaştığının bir başka işareti, Birleşmiş Milletler genel sekreteri Antonio Guterres'in de toplantının bir kısmına katılmasıydı.

Brics'in BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na yönelik reform çağrılarını yineledi. Ancak ABD, rakiplerinin büyümesine soğukkanlılıkla izin vermeyecek veya etkisinin azalmasına izin vermeyecektir. Bu yüzden Rusya'nın kanını Ukrayna'da kurutmak gündemde .

Plan, Putin'i küçük düşürmek, zayıflatmak veya ortadan kaldırmak ve ardından Çin'le yüzleşmek. Ekonomik rekabetler askeri rekabetlere yol açabilir. Uzlaşma yoluyla yeniden dengelenen “çok kutuplu bir dünya” yerine, Brics'in güçlenmesi halinde çatışmaların yoğunlaşması daha muhtemel.

Bu, hükümetlerin savaşı, iç bölünmeleri dışa çevirmek ve insanların öfkesini kendilerinden uzaklaştırmak için kullanmasıyla hızlandı. Cevap, mevcut büyük ölçüde eşitsiz yapıyı savunmak değil. Ancak ABD ve Brics arasındaki temel ayrım bu değil. Brics ülkeleri kendi halklarına saldıran yöneticiler tarafından yönetiliyor.

Güney Afrikalı işçi sınıfı aktivistlerinin Brics zirvesinde protesto yaptığını görmek muhteşemdi. Protestoculardan biri olan Trevor Ngwane, Socialist Worker'a şunları söyledi: “ABD ve müttefiklerinin suçlarından bahseden bu Brics liderlerinin kendilerinin de kendi halklarına baskı yaptığını ve sömürdüğünü dünyaya hatırlatmak için oradaydık.

“Batılı emperyalistler acımasız soygunculardır. Ancak Brics liderleri çözüm değil. Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa, 2012 yılında Marikana'da madencilerin katledilmesinin merkezinde yer aldı. Bu tür insanlar gelecek olamaz. Onların anti-emperyalizmleri anti-kapitalist değildir. Kahrolsun Ramaphosa, Hindistan'ın Modi'si, Putin ve diğerleri. Müttefiklerimiz tüm dünyadaki işçilerdir; yoksul ülkelerin yanı sıra ABD, Avrupa ve Britanya'daki işçiler.”

(Socialist Worker, Çeviri: Ali Baydaş)

Bültene kayıt ol