Bursa Su Kolektifi: Uludağ milli parktır, milli parkları savun

19.12.2022 - 10:30
Haberi paylaş

"Uludağ'ı talan edecek aranan formül bulundu" diyen aktivistler, AKP'li vekillerin hazırladığı yasa tasarısının yaratacağı yıkıcı sonuçları bir eylemle duyurdu.

Bursa Su Kolektifi'nin basın açıklaması şöyle:

Uzun zamandır turizm sektörünün iştahını kabartan Uludağ için, Uludağ’ı talan etmek için aranan formül bulundu. Uludağ’daki yaşamın tüm olumsuz koşullara rağmen korunmasını sağlayan Milli Parklar yasası kalkanının delinmesi için AKP Bursa milletvekillerinin öncülüğünde ve toplamda 49 milletvekilinin imzası ile Uludağ Alan Başkanlığı Kanun tasarısı Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonuna getirildi. Uludağ Alan Başkanlığı kanun tasarısı 10 Aralık günü AKP ve MHP’nin oyları ile komisyonda kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sürerken alelacele komisyona getirilen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde yine alelacele genel kurula geleceğini biliyoruz. 

Milli Park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Uludağ Alan Başkanlığına devrediliyor. Milli Parklar Kanununa göre; Milli parklar üzerinde tasarrufu olan bu iki bakanlıktan sadece birer üye komisyonda yer alıyor. Sınırların Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirilebilir olması bugün 2 bin hektar olsa da devamında 5 bin hektar belki de milli parkın tamamının Alan Başkanlığı ile yönetilmesinin önünü açıyor. Yaşanacak yıkımları kısa bir süredir alan başkanlığı sistemi ile yönetilen Kapadokya’dan tahmin ediyoruz. Bu kanun ile Uludağ’da koruma altındaki alanlar hızla ranta açılacaktır. Komisyon üyelerinin alacağı kararın, tek adam rejimi ve atama sistemi göz önünde bulundurulduğunda ne kadar bilime, akla uygun olacağı da tartışma konusudur. Bursa’ya ihanet olan bu kanun teklifinin geri çekilmesini istiyoruz.  Uludağ’ı Parsel parsel satmanıza göz yummayacağız.

Kanun teklifinin gerekçesi olarak öne sürülen yetki karmaşası bahanesinin asıl niyetinizi gizleyemediğini buradan bir kez daha söylüyoruz. Kanun teklifinin getirildiği komisyondan, kanun maddelerinin içeriklerinden ve alan başkanlığı komisyonunun üyelerinden de belli olacağı gibi asıl niyetiniz; Turizm sektörünün iştahını doyurmaya yetmeyen 700 hektar genişlikteki 1. Ve 2.  Gelişim bölgelerine 3. 4. 5. Gelişim bölgelerini de katmak, yeni yollar ve otoparklar yapmak, mevcut otelleri büyütmek, yeni oteller ilave etmektir. İktidarınız süresince doğal varlıkların sınırsız ve bedelsizmiş gibi sermaye sınıfının hizmetine verilmesinden de belli olacağı gibi elbet sıra diğer milli parklara da gelecektir. Ülkedeki 48 Milli park sizin düşüncenizde sırasını beklemektedir. Kendinizle çok övünerek bulduğunuz bu formül Kazdağı, Hatila Vadisi, Ağrı Dağı Milli Parkları ve başka birçok Milli parkta, belki de eko turizm adı altında kendisini gösterecektir. 

Giderayak büyük bir yıkım yaratacak projelerinize dur demek için nasıl İliç’te, Akbelen’de olduysak Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonundan, birçok ilden temsilci düzeyinde katılan dostlarımızla birlikte bugün buradayız. Milli Parkları savunmaya, İlk hedefiniz olan Uludağ Milli Parkından başlıyoruz. Uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırı olan ucube Alan Başkanlığı modelinizi kabul etmiyoruz. Uludağ’ın tüm yaşamsal zenginliği ile var olma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

 “Uludağ alanı içerisinde doğal sit alanları” ibaresiyle sanki küçük bir alanmış gibi gösterilmeye çalışılsa da Uludağ Alanı ilan edilecek 2 bin hektarın (20 milyon m2)  tamamı Milli Parktır ve Doğal Sit Alanıdır. 1. Ve 2. Gelişim Bölgesinin de içinde yer aldığı 2 bin hektar olan bu alan endemik türlerin en yoğun yayılış gösterdiği açıklık alandır. 13 bin hektar genişlikteki Uludağ Milli parkı sayıları gittikçe azalan Sakallı Akbaba ve Kaya Kartalının yuvasıdır. Bu yüzden Uludağ önemli kuş alanlarından biridir. Paçalı Baykuşun ilk görüntülendiği yer Uludağ’dır. Apollo kelebeğinin ender yaşadığı bölgelerdendir ve Uludağ’a özgü bir alttürü vardır. 32 lokal endemik bitki türünün yaşam alanı sadece Uludağ’dır. Lokal endemik türlerin dışında sadece Türkiyede yaşayan 148 endemik tür de Uludağ’da yayılış göstermektedir. Uludağ’da bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiştir. Uludağ’ın milli park ilan edilmesini sağlayan endemik bitki türleri ve soyu tükenme tehlikesi içerisinde olan birçok hayvan hala Uludağ’da yaşamakta ve üremektedir. Bu yüzden Uludağ Milli Parktır ve öyle kalmalıdır! Botanikçi Mayr’n orman zonlarını muhtelif yüksekliklerde karakterize etmesi ve 45 dakikalık bir araç yolculuğu esnasında bu zonların görülebilmesi açısından dünya ormancılık literatüründe bilimsel yönden özel bir öneme sahiptir. Uludağ Bursa’nın suyu, temiz havasıdır.

Alan Başkanlığı düzenlemesiyle ileride milli park içerisinde yapılacak her tür yapılaşma, sit sınır ve derece değişikliklerine hukuki kılıf hazırlanmaya çalışılmaktadır. Alan Başkanlığı Kanun teklifi 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa aykırıdır. Bu sebeple Bu hafta içerisinde ülkenin birçok yerinden gelecek yaşam ve doğa savunucuları ile beraber TBMM’ni ziyaret edeceğiz.  Kanun tasarısının Genel Kurula gelmeden geri çekilmesi talebimizi yineleyeceğiz.

Bültene kayıt ol