Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

21.12.2017 - 23:05

Tüm taşeron işçilere kadro verilmeli

Taşeron işçiler yıllardır kadrolu, yani güvenceli çalışmak için mücadele ettiler. Özellikle AKP’nin 16 yıllık hükümet döneminde yaygınlaşan taşeron sisteminde bugün kamuda 900 bin, özel sektörde 1,2 milyon, toplamda 2,1 milyon taşeron işçi çalışıyor.

Taşeron sisteminde çalışan işçiler herhangi bir iş güvencesinden yoksun oldukları için, hem en düşük ücretlerle, hem de en tehlikeli işlerde, herhangi bir iş güvenliği tedbiri alınmaksızın çalıştırılıyorlar. İşçi sınıfının yüzde 10’unu oluşturdukları halde, iş kazalarında ölen işçilerin yüzde 50’sinin taşeron işçisi olması tesadüf değildir.

AKP, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce ve 2016 Mart ayında “bütün taşeron işçiler kadroya alınacak” sözünü vermişti, ama şimdiye kadar bunu yapmadı. Şimdi yine taşeron işçiye kadro sözü ortada dolaşmaya başladı.

Medyada yazılanlara göre, kadroya alınacak taşeron işçilerin yeterlilik sınavına tabi tutulacağı, ücretlerinde hiçbir artışın yapılmayacağı, güvenlik soruşturması yapılacağı, 3’er yıllık sözleşme imzalanacağı ve dönem sonunda performans değerlendirmesi yapılacağı anlaşılıyor. Bütün bu söylenenlerden çıkan sonuç şu: AKP hükümeti taşeron işçiye “kadro, iş güvencesi” vermiyor, onları sınavla ve 3 yıllık geçici bir süre için kamuya alıyor.

Özellikle belediye işçileri ile ilgili yeterlilik sınavı ve performans değerlendirmesinde, örneğin eğer İŞKUR görevlendirilirse, muhalif belediyelerin işçi alımı da engellenmiş olacak. Bu belediyelere, diğer tüm kamu kurumlarında olduğu gibi AKP’nin istediği kişiler alınacak.

Basına yansıyan hükümetinin açıkladığı yeni düzenleme işçilerde şimdiden hayal kırıklığı yarattı. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) olarak adlandırılan kurumlarda çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçi düzenlemeye dahil edilmedi.

Düzenlemenin kamudaki tüm taşeron işçileri kapsaması gerekir. KİT’lerde çalışan işçiler, mevsimlik işçiler ve 4C’li personel düzenleme kapsamına alınmalıdır. Taşeron işçilerin tümüne kayıtsız şartsız kadro verilmelidir. Yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler de tümüyle kadroya geçirilmelidir, yerel yönetimlerin kendi işçilerini kendilerinin almasına hiçbir engel koyulmamalıdır. Kamuya geçişte ücret ve hak adaleti sağlanmalı, taşeron işçilerin birikmiş ve kazanılmış hakları korunmalıdır. Taşeron işçilerin kamuya alınması süreci sürüncemede bırakılmamalıdır.

Sendikalar ve tüm emekçiler “taşeron işçiye kadro” sözünün hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştirileceğini dikkatle izlemelidir.

Faruk Sevim

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol