Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

20.11.2017 - 12:30

Zonguldak'ta madenciler kazandı

Zonguldak’ta Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan yaklaşık 3 bin maden işçisi, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto etmek için kendilerini madenlere kapatarak direnişe geçtiler ve 24 saat madenlerden çıkmadılar.

İşçilerin ‘Maden ocağından çıkmama’ eylemi, Türk-İş ve Genel Maden İşçileri Sendikası başkanlarının, “TTK iş yerleri özelleştirilmeyecek, bu konuda hükümetten güvence aldık” sözleri ile sona erdirildi. İşçiler, verilen sözler tutulmaz ve gerekli adımlar atılmazsa direnişe kaldıkları yerden devam edeceklerini sendika başkanlarına söylediler. Madenci direnişi, metal eylemlerinden sonra belki de işyerinden topluca çıkmama açısından en etkili işçi eylemi oldu.

Daha önce benzer bir “işyerinden topluca çıkmama” eylemi metal işçileri tarafından 2015 yılından gerçekleştirilmişti. Onlarca fabrikada binlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde işçiler aleyhine sözleşmeye imza atan Türk Metal sendikasını ve patronları protesto etmek için günlerce fabrikalarından ayrılmadılar. Bursa’daki metal fabrikalarında direnişe geçen işçiler hem hakları için hem de sendika bürokrasisine karşı mücadelede sahip oldukları yaratıcılığı bir kez daha gösterdiler. İşçiler tarafından kurulan ‘Fabrikalar arası Kurul’, direnişin başlamasında ve yaygınlaşmasında büyük rol oynadı.

Grev yasaklarıyla toplu pazarlık hakları ellerinden alınan Şişe Cam işçileri de diğer fabrika direnişlerini kendilerine örnek aldılar, benzer direnişler yapmak için sendikaları Kristal-İş’e çağrıda bulundular.

Şimdi gündemde metal işçilerinin işveren sendikası MESS ile toplu pazarlık görüşmeleri var. Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş’te örgütlü 140 bin dolayında metal işçisini kapsayan MESS grup sözleşmesi görüşmeleri başladı. İşçiler, kendi geçmiş direnişlerinden ve diğer işyerlerindeki direnişlerden öğreniyor. Bu nedenle MESS ile toplu sözleşmede kendi aleyhlerine olabilecek hiçbir anlaşmayı kabullenmeyecekler ve işyerlerini terk etmeme eylemlerini gerçekleştireceklerdir. Bu eylemleri gerekirse sendikalarına rağmen yapacaklardır.

İşyeri işgali, kazanana kadar mücadele gibi kavramlar giderek gündemimizde daha fazla yer almaya başladı. İşçi sınıfının tüm kesimlerinin, diğer bütün işçi kesimlerinin eylemlerinden öğrendiğini ve bu deneyimi kendi mücadelesine aktarmakta çok maharetli olduğunu unutmamak lazım.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol