Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

28.01.2017 - 11:19

Grev hakkımızı korumalıyız

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Asil Çelik fabrikası ile Birleşik Metal sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 18 Ocak’ta greve çıktı. Fakat grev Bakanlar Kurulu kararıyla “Milli Güvenliği Bozucu” nitelikte denilerek 60 gün süreyle ertelendi.

İşçiler yüzde 25 zam, enflasyon farkı ve kıdem farkı isterken Asil Çelik patronunun yüzde 7,2 zam  dayatması üzerine grev kararı alınmıştı. İşçiler sendikanın alternatif planlarının olmamasına, kararına sahip çıkmamasına öfkeliler.

Bir grev milli güvenlik gerekçesiyle yasaklandığında ne yapmak gerekir? Öncelikle işçi sınıfının örgütlülük ve mücadele düzeyi uygunsa fiilen greve çıkmaya çalışmak gerekir. Değilse, 60 günlük süreyi, grev fikrinin daha da güçlenmesi, yaygınlaşması ve grevin geri kalan tüm emek örgütlerinden de destek alarak örgütlenmesi için çalışarak geçirmek gerekir.

Bir işyerinde grev yapmak, sadece grev kararını ilan etmekle bitmiyor. Grev hazırlıklarının çok daha önce başlaması, grev öncesi çeşitli eylemlerle işçilerin greve hazırlanması gerekir. Fazla mesaiye kalmama, yemek boykotu, öğle arasında toplu bir şekilde yürüyüşler yapma, akşam servislerin önünde eylemler yapma bazı greve hazırlık yöntemleridir. İşçilerle işyeri dışında, evlerde toplantılar yapma, grevin nasıl yapılacağı, yasaklama benzeri saldırılar karşısında ne yapılacağı konusunda işçilerin görüş ve önerilerini alma, sürecin şeffaf yürütüldüğü konusunda işçiye güven verme ve başka pek çok uygulama, grevin başarıyla sonuçlandırılması için olmazsa olmaz koşullardır.

Aslında Anayasa Mahkemesi 2015 yılında oybirliği ile verdiği bir kararda, hükümetin grev erteleme kararlarının “temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup bu hak ve özgürlükleri tümüyle kullanılmaz hale getiren sınırlamalar” olduğuna, grev ertelemenin “demokratik toplum düzeniyle uyum içinde olmadığına” karar vermişti. Ama o günden bu yana pek çok grev ertelemesi yaşadık.

Her demokratik hak gibi grev hakkı da asıl olarak işçi sınıfının kendisi tarafından korunmalıdır. Siyasal iktidarlar herhangi bir demokratik hak gibi grev hakkını da kolaylıkla ortadan kaldırabilmektedir. Grev hakkını ortadan kaldıran “grev ertelemesi düzenlemesi”ne karşı mücadele, işçilerin hak mücadelesinin ana hedefleri arasına alınmalıdır. Bu konuda tüm emek örgütleri bir araya gelmeli ortak bir mücadele sergilemelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol