Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

25.10.2016 - 15:58

Kiralık işçilik: Bu kölelik yasasını engellemeliyiz

Kiralık işçi uygulaması başladı. Kölelik Yasası olarak da adlandırılan Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Yönetmeliği 11 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamanın yaklaşık 7,5 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor.

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi ile Türkiye’de emeği ile geçinen milyonlar köle haline getirilecek. Kıdem tazminatı hakkı fiilen ortadan kalkacak, işçiler işçi simsarlarına mahkum edilecek. Yüzde 40 olan kayıt dışı çalışma oranı daha da artacak.

Fabrikalarda üretim artıştı için kadrolu işçi yerine 8 aya kadar işçi kiralama yapılabilecek. Bu durumda toplam çalışanların dörtte biri kiralanabilecek. 10’dan daha az işçi çalıştıran işletmelerde ise 5 kişiye kadar kiralık işçi çalıştırılabilecek. Böylece kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacak.

Mevsimlik tarım işlerinde, ev işlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan hallerde geçici çalışmanın süre sınırı yok. Temizlikten bakıma, periyodik kontrole kadar pek çok işte kiralık işçi çalıştırılabilecek.

Kiralık işçi, sosyal haklarını ve sigortasını asıl patrondan talep edemeyecek. Sorumluluk Özel İstihdam Bürosu’nda olacak. Kiralık işçi ile ÖİB arasında sözleşme yapılacak, yani işçi ile çalıştığı iş yerinin patronu arasında herhangi bir anlaşma bulunmayacak. ÖİB, iş yerinin patronuyla da sözleşme yapacak. Böylelikle sorumluluk bir kez daha iş yeri patronunun üzerinden alınmış olacak.

SGK verilerinde bile geçici işlerde çalışanların sayısı artık 3 milyonu buluyor. 2001 yılında kayıtlı sektörlerde geçici çalışanların sayısı ise 700 bindi. Geçici çalışanların oranı 15 yılda yüzde 14’ten yüzde 21’e yükseldi, sayısı ise 4 kat arttı. Kiralık işçi uygulaması ile birlikte bu oranın daha da artacağına şüphe yok.

Bu kölelik yasasını engellemek bir zorunluluk. OHAL fırsatçılığı ile çıkarılan böyle yasalar giderek emekçilere karşı sistematik saldırının bir parçası haline dönüşüyor.

İşçiler olarak işimizi, ekmeğimizi, geleceğimizi düşünmeliyiz, orta çağdaki kölelik zihniyetinden farksız olan özel istihdam büroları yasasının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi için çaba göstermeliyiz. Sendikalar yasanın iptali için kitlesel eylemler düzenlemelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol