Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

04.03.2016 - 01:04

Direnişlerin birliği için

Savaş ortamının yoğun tozu dumanı içinde işçi sınıfı hakları çok ciddi saldırı altında. Hükümet emek piyasası sanki yeterince esnek değilmiş gibi daha fazla esnekleştirilmesi gerektiğini kamuoyuna açıkladı. Daha fazla yabancı sermaye girişini sağlayabilmek ve kar oranlarındaki düşüşü azaltmak için esnekliği artıracak yasaları bir an önce çıkarmak istiyor. Böylece işgücü maliyetleri düşecek, patronlar bir nebze olsun rahatlayacak.

12 Eylül darbesi sonrası hükümetler yıllardır emek piyasasını esnekleştirmek için çeşitli yasalar, yönetmelikler çıkardılar. Bu değişiklikler sonucu;

• Kıdem tazminatlarına tavan sınırlaması getirildi.

• Sendikal örgütlenmeye baraj sınırlaması getirildi.

• Taşeron sistemi devreye sokuldu.

• Kısa, esnek, kısmi zamanlı çalışma sistemleri geldi.

• Başta sağlık olmak üzere pek çok ücretsiz hizmet, ücretli hale geldi.

• Performansa göre maaş sistemi başladı.

Ama bu değişiklikler elbette kapitalizm için yeterli değil. Sürmekte olan dünya ekonomik krizi kapitalizmi yeni esnekleştirmeler yapmaya sevk ediyor. Yeni esnekleştirmelerin Türkiye’de karşılığı üç temel yasa değişikliğidir.

Birincisi kiralık işçi yasasıdır ki bu yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu, komisyonlardan geçiyor, yakında yasalaşacak. İşçilerin modern köleler gibi kiralanmasını sağlayacak tasarıda ayrıca uzaktan çalışma gibi esnekleştirme ile ilgili başka ayrıntılar da var. İkinci önemli değişiklik 657 sayılı memur yasasında yapılacak, memurların iş güvencesi ortadan kaldırılacak, performansa göre maaş sistemi devreye girecek.

Üçüncü önemli değişiklik kıdem tazminatı yasasında yapılacak. Kıdem tazminatları fona devredilecek, fonda biriken para patronlara kredi olarak kullandırılacak.

Hem memur sendikaları, hem de işçi sendikaları iş güvencesini ortadan kaldıran, işçileri patronların saldırılarına karşı korumasız hale getiren her türlü düzenlemeye karşı olduklarını gerekirse genel grev yapacaklarını açıkladılar. Ama sadece açıklama yapmak yetmez, bütün bu yasa değişikliklerine karşı acilen sokaklara çıkmalı, yasaların parlamentodan geçmemesini sağlamalıyız.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da üç sendikanın kiralık işçi yasasına karşı birlikte yaptığı eylem çok önemliydi. Bu birleşik eylem duygusunun yaygınlaşması için, sendika tabanlarında, işyerlerinde birlikte mücadelenin önemini anlatacak bir kampanyaya acil ihtiyacımız var. İşçi haklarına yönelik saldırılara karşı kolları sıvamamız gerekir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol