Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

27.12.2015 - 20:50

Memurlar ortak mücadeleye

Liderliği AKP’ye yakın sendikalar 657 sayılı yasayla garanti altına alınan haklar gasp edilmeye başlandığında ne yapacak?

Bu tanıma uyan ve en büyük memur sendikası olanMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın geçen ay “657 Sayılı Kanun değişikliği ve iş güvencesi odaklı tartışmaları doğru bulmuyoruz. Memur-Sen olarak, güvencesiz istihdama kesinlikle karşıyız. İş güvencesi Memur-Sen ve kamu çalışanlarının ortak kırmızı çizgisidir. Hangi hükümet olursa olsun, bu kırmızı çizgimizi aşmasına izin vermeyiz” dedi.

Buradan anlaşılabilecek olan husus, Memur-Sen’in AKP hükümetinin 657 sayılı yasada özellikle iş güvencesi konusunda yapılacak değişikliklere kesinlikle karşı çıkacağıdır. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay “Ne yazık ki bu paralel yapı devletin içerisine sızmış virüs gibi. 657 değiştirilmediği sürece bu iş çözülmez” dedi. Ve bu sözleri talimat olarak gören AKP hükümeti 657 sayılı yasada değişiklikler yapacağını hemen kamuoyuna duyurdu.

657 sayılı yasa tartışmaları yeni değildir. İlk defa 2003 yılında Kamu Personel Rejimi değiştirilmek istenmiş, memur sendikalarının güçlü direnişi sonucu yasa Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş, hükümet tarafından da bir daha meclise getirilmemişti. Ama yıllardır hayata geçirilen torba yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle ve fiili uygulamalarla kamu personel rejiminde sermayenin lehine, kamu emekçilerinin ve kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların aleyhine bir dönüşüm yaşanmaktadır.

Bugün yapılmak istenen değişiklikler gelinen noktada bir taraftan kamu emekçilerinin zaten sınırlı olan iş güvencesini ortadan kaldırmaya, diğer taraftan kamu hizmetlerini toptan tasfiye etmeye yöneliktir. Sendikaların “reform” adı altında gündeme getirilen bu saldırılara karşı kararlı bir şekilde mücadele etmesi, iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü girişimin karşısında olması gerekir. İş güvencesi, sadece kamu emekçilerinin değil, taşeron istihdamının olağanüstü boyutlarda arttığı koşullarda işçilerin de sorunudur. 

Sadece kamu emekçilerinin değil, tüm çalışanların gerçek anlamda bir iş güvencesine kavuşturulması gerekir. Bunun için iş güvencesinin “kırmızı çizgileri” olduğunu deklare eden konfederasyon ve sendikalar başta olmak üzere tüm işçi ve memur örgütleri 657 sayılı yasanın çalışanlar aleyhine değiştirilmesi girişimlerine karşı ortak bir mücadele inşa etmelidir.

Faruk Sevim

[email protected]m

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol