Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

08.11.2015 - 11:38

G-20 işçi sınıfına karşı

15-16 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan G-20 zirvesinde kapitalizmin patronları, dünya kapitalizminin ana sorunlarını, kâr-sömürü oranlarındaki düşüşleri, Ortadoğu, Uzakdoğu vb. çeşitli bölgelerde nüfuz alanları kavgalarını ve dünya çapındaki hegemonya mücadelelerini konuşacaklar. Kapitalizmin pek çok yönden dengesizleşen ortamında; ABD, AB, Rusya, Çin gibi büyük güçler arasında süren hegemonya mücadelesi bu toplantıların ana gündemini oluşturacak.

İlk toplantısı 2008 yılında yapılan G-20 zirveleri asıl olarak 2007 yılında başlayan ve hâlen sürmekte olan kapitalizmin ekonomik krizinin tartışıldığı bir ortak masa işlevi görmekteydi, ama giderek emperyalist devletler arası kutuplaşmaların tartışıldığı bir platform olmaya evrilmektedir.

Rusya, son dönemde emperyalist bir güç olarak çok daha aktif olmaya başladı. Ortadoğu’da İran ve Suriye’nin arkasında durmakta, Ukrayna’yı Avrupa’ya kaptırmamak için savaşı bile göze alan sert bir politika izlemektedir. Özellikle Afrika’daki sessiz ve derinden ilerleyişiyle Çin de giderek öne çıkmaktadır. ABD’nin Asya-Pasifik’e yönelik planları Batı emperyalizmiyle Çin’i karşı karşıya getirmekte ve kutupları keskinleştirmektedir.

Bu tür toplantıların tümünde olduğu gibi bu zirvede de, hem bu kutuplaşmalarla ilgili tartışmalar yapılacak, hem de sermayenin önünü açmak ve kapitalizmi içinde bulunduğu tıkanıklıktan kurtarmak için neler yapılması gerektiği konuşulacak.

Zirvenin yapılacağı tarih yaklaştıkça çeşitli emek örgütleri kapitalizmin patronlarından hesap sormak için hazırlıklarını sürdürüyor. Antikapitalistlerin bu zirvenin sessiz sedasız geçmesine izin vermemesi çok önemlidir. Dünya çapındaki işsizliğin, yoksulluğun, çevre felaketlerinin, mülteci dramlarının, savaşların baş sorumlularının toplandığı bir yerde emekçilerin kendi seslerini gür bir şekilde haykırmaları gerekir.

Yaşanan krizler, emekçi kitlelerin kapitalizme karşı duydukları tepkiyi artırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, kapitalizmin vatanı ABD’de bile insanların sadece yüzde 54’ü bu terime pozitif bakıyor, bu oranın Yunanistan, Japonya ve İspanya’da yüzde 50’nin altına indiği görülüyor. 2008 krizinden bu yana kapitalizm belirgin bir “itibar kaybı”na uğramış durumda.

Türkiye’de yapılacak olan G-20 zirvesinde kapitalistlerin dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren adımlarına dur demek için işçiler, yoksullar ayağa kalkmalıdır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol