Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

29.10.2015 - 12:37

Emekçiler kitlesel eylemlere devam etmeli

10 Ekim’de Ankara garı önünde gerçekleşen katliam, sadece Kürt halkına, HDP kortejine değil, aynı zamanda işçi sınıfına da yöneliktir. Katliamı düzenleyenler, işçilerin kitlesel miting yapma yeteneğine saldırıda bulunmuş oldular.

Mitingin çağrıcısı dört emek örgütü; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, şimdiye kadar pek çok kritik dönüm noktasında işçi sınıfının önünü açan eylemlere önderlik ettiler, o eylemlerin çağırıcısı oldular. Memurlara sendika hakkı için mücadelede, sağlıkta özelleştirmelere karşı eylemlerde, Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına açılması için verilen mücadelede, 2003 yılında “Irak’ta Savaşa Hayır!” demek için düzenlenen gösterilerde, iş cinayetlerine karşı mücadelelerde hep bu dört örgütün öncülüğü söz konusu oldu.

Bugün bu katliamın hesabını sormak için geri çekilme değil, işçi sınıfının acil sorunları için harekete geçme zamanıdır.1 Kasım seçimlerinden sonra işçi sınıfı için daha zorlu bir mücadele dönemi başlayacaktır. 7 Haziran seçimleri sonrası burjuvazi bir hükümet oluşturamadığı için aslında beş aydır işçi sınıfı görece rahat bir dönem geçirdi, örneğin parlamentodan işçi sınıfı aleyhine bir yasa çıkaramadılar. Yeni bir seçim yapmak zorunda kaldıkları için tüm burjuva partiler emekçi kesimlere bazı sözler vermek zorunda kalıyorlar. Mesela asgari ücreti yükseltme konusu hepsinin ortak söylemi. Ayrıca emekli maaşlarını iyileştirmek ve banka faizlerinin yükünü azaltacak öneriler sunmakta adeta yarışıyorlar. Patronlar ise şimdilik burjuva partilerin bu seçim vaatleri yarışına müdahil olmuyorlar. Ama 1 Kasım seçimlerinden sonra eğer bir hükümet kurabilirlerse, siyasetçisi ve patronu ile tüm burjuva kesim bütün bu seçim vaatlerinin etkisini yok edecek yeni bir saldırı programını yürürlüğe koyacaklar. Ayrıca Kürt halkına karşı yürütülmekte olan savaşın da daha tahrip edici bir boyuta yükselmesi sürpriz olmayacak. İşte bu nedenle işçi sınıfı seçim sonrası ekonomik, demokratik hakları için zorlu bir mücadeleye hazır olmalıdır.

Tüm bu gelişmelere karşı işçi sınıfının elindeki en önemli silah kitlesel eylem yapmaktır. Emek örgütleri ve emekçiler katliam sonrası protesto eylemlerine kitlesel katılımlar sağlayarak katliamın korku yaratma boyutunu kırmada başarılı oldular. Bundan sonra da emekçiler kitlesel eylemlere ara vermeden devam etmelidir. Gün geri çekilme değil, mücadeleyi yükseltme zamanıdır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol