Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

01.10.2015 - 15:59

Barışı kazanmak için

Tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru hızla sürüklendiğimiz bu günlerde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 10 Ekim’de Ankara’da “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” sloganı ile bir barış mitingi düzenliyor. Bu mitinge başta işçi ve emekçiler olmak üzere toplumun tüm kesimleri davetli.

Nefret söylemlerinin alabildiğine yaygınlaştığı bir dönemde emek örgütlerinin, barış ve kardeşlik çağrısında bulunmaya devam etmesi çok önemli. Bu savaş halklar arasındaki bağları koparmayı, şiddet ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alıyor. Bu nedenle barış ve kardeşlikten yana olan tüm kesimlere büyük sorumluluk ve görev düşüyor.

Yıllardır yaşanan ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalarda ısrar, Kürt sorununu çözemez. Çatışma ve savaş ortamının bedelini Kürt, Türk, Alevi, Sünni her milliyetten, her inançtan binlerce yoksul halk çocuğu hayatı ile ödüyor.

Kürt halkı bu topraklarda nasıl yaşayacağına kendisi karar vermek istemekte, bunu da her fırsatta dile getirmektedir. Bu topraklara barış ancak Kürt halkı kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığında gelir. Kürt sorunu, Kürt halkının haklarının, kısaca kendi kaderini tayin hakkının tanınması, bu tanınmanın Türkiye’deki tüm halklar, işçiler, emekçiler tarafından desteklenmesi ile çözülebilir.

Barışı kazanmak için 10 Ekim mitingi çok önemlidir, çok değerlidir. Ancak mitingin kitlesel olması her türlü savaş yanlısına verilebilecek asıl cevap olacaktır. Geçen haftalarda bayrak mitinglerine katılan ve işçi sınıfının yüzde sekseninin üye olduğu işçi emekçi örgütlerinin tabanının da 10 Ekim mitingine katılmasını sağlamak gerekir. Barış mücadelesinin kazanması için bayrak mitinglerine katılan emek örgütlerinin tabanındaki işçi ve emekçilerin de savaşa karşı, barıştan yana politik bir hatta çekilmesi gerekir.

Bayrak mitinglerine katılan emek örgütlerine üye sendikalara çağrıda bulunulmalı, en azından tek tek sendikaların 10 Ekim barış mitingine katılması sağlanmalıdır, bunu için geç kalınmış değildir, bu çağrı hemen yapılabilir.

Barışı, kardeşliği ve Kürt halkının haklarının tanınması taleplerini ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, cesurca dile getirmek ve bütün bunları kitlesel bir şekilde yapmaktan başka yolumuz yoktur.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol