Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

12.06.2015 - 00:11

Seçimler sonrası işçi sınıfının önündeki seçenekler

Seçimlerde Kürt siyasal hareketinin yanı sıra, ezilenler, yoksullar, işçiler, emekçiler kazandı, kapitalizm kaybetti. 2009’da ABD’de başlayan ve giderek tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz, aradan 7 yıl geçmesine rağmen bir türlü toparlanamayan Türkiye ekonomisinde giderek artan bir bozulma sürecini başlatmıştı. Artan yoksulluk, düşen büyüme hızı, gelir dağılımındaki adaletsizliklerden sonra Türkiye’de sonunda yönetimde de istikrarsızlık başladı.

Elbette AKP’nin iktidarı kaybetmesinin pek çok başka sebebi de var, ama bugün yaşadığımız siyasal istikrarsızlığın kökeninde 2009 ekonomik krizinin etkileri yatmaktadır.

Bugün yaşananların kapitalistler açısından daha da kötü bir sonucu ise, yıkılan AKP iktidarının yerine koyacakları sağlıklı bir burjuva alternatifin olmamasıdır. Yani Türkiye’deki kapitalizm tam bir siyasi istikrarsızlık ortamına girdi, bu istikrarsızlığın siyasal bir krize dönüşmesi yakındır.

Bütün bu gelişmelerin elbette işçi sınıfı ve ezilenler üzerinde etkileri olacaktır. İlk ihtimal, ekonomik krizin boyutlarının daha da artması ve yaşam koşullarında hızlı bir kötüleşme olmasıdır. Artmaya devam eden enflasyon, işçileri, emekçileri hızlı bir yoksullaşma sürecine itmektedir. Şimdiye kadar işçi sınıfı tarafından pek dile getirilmeyen ücretlerin arttırılması talepleri, önümüzdeki süreçte çok daha sık dillendirilecek ama patronlar tarafından yerine getirilmeyecektir. Bu, elbette işçiler tarafından sabırla karşılanmayacaktır. İşçi sınıfı kapitalistlerin, ekonomik krizin bedelini işçilere ödetme planlarına karşı ayağa kalkacaktır.

Seçim öncesi Bursa’da başlayıp hızla diğer illere yayılan işçi eylemleri, kapitalistlerin yaşanan ekonomik krizin yükünü işçilerin üzerine yıkmaya çalışmasına karşı başlayan eylemlerdi. Bu eylemler henüz sonuçlanmadı. Seçim sonuçlarına bakarak diyebiliriz ki, patronlar yaşanabilecek daha ağır ekonomik krizleri bahane ederek artık işçilerin taleplerini karşılamada daha da isteksiz olacaklar.

Yani hem patronlar işçi taleplerine karşı daha duyarsız olacaklar, hem de işçiler eskiye göre taleplerini elde etmek için daha ısrarlı olacaklar. Bu, kapitalizmin yapısal krizi anlamına gelir, kapitalist rejimin hem siyasal hem ekonomik krizi giderek yükseliyor. Kapitalizmin krizine ve saldırılarına karşı işçiler, emekçiler, yoksullar daha fazla örgütlenmelidir. Faşist MHP’nin alternatif olarak hazırda beklediğini bir an bile unutmayalım. Birleşen işçiler yenilmez!

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol