Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

16.12.2021 - 10:57

İşçilerin birleşik eylemi önemli

Kara Salı’da gerçekleşen dolar krizi tüm toplumu derinden sarstı. İnsanlar bir gecede yüzde 15, bir ayda yüzde 50 yoksullaştı. 

İktidar, krizin faturasını emekçilere yüklemek için bu politikaları uyguluyor. İşçi sınıfı, iktidarın bu pervasız, ölçüsüz saldırısına karşı harekete geçmek zorunda. 

Ekmek bir ayda 1,5 lira seviyelerinden 3,5 lira seviyesine yükseldi, yakında 5 lira olur. Sadece ekmek zammının bu iktidarı götürmesi gerekir. Ama emek örgütleri, sendikalar çok atıl durumda. 

Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen yönetimleri, sorunları iktidarın en tepesi ile konuşarak çözmeye çalışan bir çizgide devam ediyorlar. Buna karşın KESK, DİSK, TTB gibi örgütler daha fazla eylem ve direniş yapmaya çalışıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) “beyaz yürüyüş” ve “Beyaz Forum” yaptı. Sağlık emek ve meslek örgütleri 6 Aralıkta grev yaptı. DİSK, 12 Aralık günü İstanbul Kartal’da miting yaptı. KESK, 18-19 Aralık’ta dört kentte mitingler düzenleyecek.  

Metal işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor, işveren sendikası resmi enflasyonun bile altında bir ücret teklif edince, sendikalar görüşmelerden çekildi. Metal işkolunda büyük eylemler olabilir, metal işçilerinin eylemlerinin birleştirici olma potansiyeli yüksek.

Bunun yanı sıra pek çok ilde emek ve demokrasi güçleri, sol örgütler çeşitli eylemler yaptılar. Halk tencere tava çalarak eylemlere destek oldu.

Eylemler yapılabilir, fakat eylemlerin yaygın ve kitlesel olması önemli. Parça parça eylemler, parça parça direnişler, parça parça grevler bir grev dalgasına, birleşik eylemlere dönüştürülmelidir. Çünkü kazanmak için daha büyük eylemlere ihtiyacımız var. 

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Antikapitalistlerin düzenlediği toplantıda; bütün emek ve meslek örgütlerine “büyük bir miting ve genel grev” çağrısında bulunduklarını açıkladı. Fincancı, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sürekli uyarı grevleri yaparak, işçi sınıfı için muhtemel bir genel grevin ön hazırlıklarını yaptıklarını, bugün artık işçi sınıfının bütün örgütleri ile bir genel greve çıkması gerektiğini söyledi.

Mücadelenin her bir günü işçi örgütlerinin de sıçramalı ilerlemesine neden olabilir. 

Krizin faturasını egemen sınıflara yükleyecek olan, işçilerin birleşik eylemi ve kitlesel işçi mücadeleleridir.

Faruk Sevim

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol