Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

29.03.2015 - 14:02

Birlikte mücadele eden işçiler kazanır

2014 yılında iş cinayetlerinde 1886 işçi yaşamını kaybetti. İş cinayetleri işçi sınıfının en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ne yazık ki, sendikalar bu cinayetler karşısında yeterli kitlesel direnişler örgütleyememektedir. İşyerlerinde bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları işlevli olamamakta, sendikalar bu kurulların düzgün çalışmasını sağlayamamaktadır. İşçilerin örgütlü ve kitlesel mücadelesi olmadan bu sorunun aşılamayacağı ortadadır.

TBMM’de görüşülmekte olan Yeni İş Yasasında iş cinayetleri konusunda yeni bir riskli alan daha ortaya çıkacak gibi görünmektedir. Mevcut İş Yasasına göre akşam saat 20.00 ile- sabah saat 06.00 saatleri arasında işçilerin çalışmaları “gece çalışması” olarak tanımlanmakta ve en fazla 7,5 saat ile sınırlandırılmaktadır. İş yasası bu sürenin üzerindeki çalışmaya, işçiler için kaza riski yüksek olduğundan izin vermemektedir. Gece çalışması işçilerin sağlığı için tehlikelidir. Gece çalışanların mutlaka bir hafta sonra gündüz çalışmasına alınması zorunludur, ayrıca sağlık raporu alan işçiler gece çalıştırılamaz.

Ama yeni çıkarılmakta olan yasada gece çalışma süresindeki 7,5 saat sınırı kaldırılmak istenmektedir. Kanun tasarısına komisyonda eklenen maddeyle, “sanayiden sayılmayan işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” cümlesi eklenmiştir. Bu madde ile sanayi dışındaki gece işlerinde riskli bir çalışma biçimi gündeme getirilmekte, iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına yeni bir alan açılmaktadır. Uzun ve yoğun çalışma iş cinayetlerinin en temel nedenlerinden birisidir. Bu çalışma bir de üstelik gece saatlerinde yaptırılmak istendiğinde tehlikenin boyutu misliyle artmaktadır.

Yasa tasarısının başka bir maddesine göre ise kendisine tebliğ edilen iş güvenliği önlemlerini almadığı öne sürülen işçiler tazminatsız olarak işten çıkarılabilecektir. Bu madde patronlara istedikleri işçiyi tazminatsız çıkarabilmenin kapısını açmaktadır. Tamamen suiistimale açık bir maddedir.

İşçiler ve sendikalar bu hafta meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanacak olan torba yasayla çok yakından ilgilenmelidir. İş yerlerinde işçilerin iş güvenliği bahanesi ile işten çıkarılmalarına, gece uzun süreli çalıştırılmalarına karşı mücadeleye hazırlanmalıdır. Sendikaların işçilerin somut sorunları etrafında geliştirecekleri politikalar ve eylemler işçileri birleştirir, birlikte mücadele kazandırır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol