Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

19.02.2019 - 08:14

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın talepleri bütün işçilerin talebidir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından sürekli hak arama eylemleri yapılıyor. EYT hareketi, aylardır Anadolu’nun birçok kentinde kitlesel buluşmalar düzenliyor. Son olarak Ankara’da düzenlenen gösteriye Türkiye’nin her yanından binlerce işçi katıldı. Emeklilik için şart olan prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen, yasada öngörülen yaşa henüz gelmedikleri için hak sahibi olamayanlar, uzunca bir süredir hak ve adalet mücadelesi veriyor.

EYT hareketinin talepleri son derece açık ve net: İşe girdiklerinde yasal olarak geçerli olan emeklilik yaşına gelenler emekli olabilsin. Emeklilikte 65 yaş sınırı getiren 4447 sayılı yasa geriye doğru işletilmesin.

Emeklilik yaşını sınırlandıran 4447 sayılı yasa 1999 yılında çıkarıldı. 1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayanlara kademeli olarak emeklilik yaşı sınırı getirildi. Yani yasa geriye doğru işletildi. Normalde hiçbir yasa, insanların yararına olmadığı sürece geriye doğru işletilemez. Ama emeklilik yasası çalışanların aleyhine olduğu halde geriye doğru uygulandı.

Elbette daha genel olarak emeklilik yaşı sınırlaması tümden kaldırılsın talebi de işçi sınıfının talebi olmalıdır; emeklilik yaşının 65 olarak belirlenmesi insanların mezarda emekli edilmesidir. Geç emeklilik, kapitalist sistemin işçilere, emekçilere yaptığı en büyük haksızlıklardan, adaletsizliklerden birisidir. EYT hareketinin nihai hedefi emeklilik yaşına getirilen sınırlamaların tümden kaldırılması olmalıdır.

EYT hareketinin talepleri bütün iş kollarından işçileri buluşturmaktadır, çünkü bütün çalışanlar emeklilik yaşı ile ilgili korkunç bir adaletsizliğe uğramaktadır. EYT hareketinin yaptığı buluşmalara, gösterilere DİSK, KESK, Türk-İş, Hak-İş üyesi işçiler ve çeşitli sendikaların yöneticileri katılmaktadır. EYT hareketi bütün işçileri birleştiren bir işlev görmektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar devletten haklarını, ödedikleri sigorta primlerinin karşılığını istiyorlar. Çalışma yaşamına başladığında yaş sınırı olmayan insanlar, şimdi sınırlamalarla karşı karşıya kalmış durumda. Kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda emeklilik yaşını sürekli yükselten hükümetlere karşı işçi sınıfı son derece haklı bir mücadele yürütüyor.

Emeklilik yaşına getirilen sınırlamaları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede tüm emekçiler birlikte davranmaktadır. Sendikalar, konfederasyonlar bu birleşik talep doğrultusunda büyük mitingler örgütlemelidir. 1 Mayıs gösterileri Emeklilikte Yaşa Takılanlar için önemli bir platform olacaktır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol