Antikapitalist Çalışanlardan çağrı: Birleşik mücadeleyi örmeliyiz

25.01.2023 - 10:36

İnsanca ücret için mücadele eden ve haklarını isteyen işçilerin sayısı çoğalıyor. Antikapitalist Çalışanlar, birleşik mücadeleyi savunuyor.

Antikapitalist Çalışanların "Birleşik mücadeleyi örmeliyiz" başlıklı çağrısı şöyle:

AKP-MHP koalisyonunun her türlü baskı, şiddet ve sindirme politikasına karşı işçilerin, emekçilerin eylemleri artarak devam ediyor. Krizle birlikte çalışanlar bir yılda yüzde otuz kırk oranında yoksullaştı. Çalışanlarda önemli ölçüde artan bir öfke var, ancak bu birleşik bir mücadeleye dönüşemiyor.

Mücadelenin birleşmesinin kendisi için ne kadar tehlikeli olacağının farkında olan iktidar, mücadeleyi bölmeye ve engellemeye çalışıyor. Basın açıklamalarına izin vermiyor, meydanları yasaklıyor.

Mücadelenin birleşmesinin önündeki önemli bir engel de sendika yönetimlerinin tavırları. Farklı sendikal örgütlenmeler içerisinde olsak da amacımız işçi sınıfının çıkarlarıdır. İşçi sınıfının mücadelesi, tabandan gelen ortak mücadele ile büyür. İktidarın, krizin faturasını emekçilere yüklediği şu dönemde birleşik mücadelenin önemi yadsınamaz. 

Eğitim iş kolunda ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile birlikte ortak mücadele hattı örülmeye başlanmıştı. Ortak kararlar alındı, bir dizi eylem gerçekleştirildi. Bu birlikteliğin zayıflaması ve ayrışmaların başlaması işçi sınıfının aleyhinedir. 

Geçtiğimiz günlerde Kamu İş öncülüğünde 7 konfederasyon bir araya gelerek iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı. KESK ‘’karar alma sürecinde olmadığımız eyleme katımayız“ dedi. Sonuçta başarısız bir iş bırakma eylemi yapıldı.

Konfederasyonlar arası iç çekişmeler nedeniyle, işçi sınıfının en önemli silahlarından biri olan iş bırakma, etkili bir şekilde kullanılamadı. 

Kamu-İş’in, Türkiye işçi sınıfının en mücadeleci sendikalarından biri olan KESK’i sürecin dışında bırakan tavrı kabul edilemez. 

KESK özellikle toplu sözleşme dönemlerinde etkili ve kazandıracak eylem takvimini, iş yerinden sendikalara kadar en geniş birlikteliği kurarak hazırlamalı, her zamanki lokomotif rolünü üstlenmeli, grevlerin örgütleyicisi olmalıdır.

Farklı sendikalarda olsak da sorunlarımız ortak. Ortak çözümler bulmak için; iş yeri merkezli, birlikte konuşan ve kazanana kadar grev perspektifiyle hareket eden bir mücadele çizgisine ihtiyacımız var.

Bu nedenle sendikalar ayrı ayrı eylem çağrıları değil, birleşik mücadele çağrısı yapmalıdır. Her iş yerinde iş yeri temsilcileri üzerinden, işçilerin aşağıdan birlikte karar alabileceği mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bu mekanizmalar mücadelenin her aşamasında harekete geçirilmelidir.

Yaşasın tüm işçilerin, emekçilerin, kamu çalışanlarının birleşik mücadelesi.

Antikapitalist ÇalışanlarBültene kayıt ol