İşyerleri ve yerellerde 1 Mayıs kutlamaları başladı

29.04.2021 - 13:56

Hükümet tarafından ilan edilen kapanma nedeniyle, 1 Mayıs kutlamaları bugün yapılıyor. 

İzmir

İzmir'de DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası ve İzmir Barosu'nun çağrısıyla Konak Kemeraltı girişinde 1 Mayıs kutlandı. 1 Mayıs için yapılan eyleme İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile birçok siyasi parti katıldı.

İhraçlara karşı Eğitim Sen 2 No’lu şubenin yaptığı oturma eylemlerinin 170.haftasında 1 Mayıs kutlandı. “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “İş ekmek özgürlük”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atan işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta birleşik mücadele vurgusu yaptı.

Adana

TÜMTİS Adana Şubesi, örgütlü olduğu işyerlerinde basın açıklamaları yaptı. Açıklamalarda “Krizin yükü işçilere değil patronlara” talebi öne çıkarıldı.

Ankara

Ankara’da sendikalar ve odalar, 1 Mayıs’la ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sakarya Caddesi’nde yapılmak istenen açıklamanın engellenmesi nedeniyle KESK binası önünde yapılan açıklamada, herkese aşı ve gelir desteği sağlanması, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta işyerlerinin kapatılması talep edildi.

İstanbul

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi, Dev-Sağlık İş Sendikası ve Gıda İş Sendikası Eyüpsultan Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde 1 Mayıs açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama öncesi oturma eylemi yapmak isteyen sağlık emekçileri, polis engeliyle karşılaştı. Engeli alkışlarla protesto eden sağlık emekçileri, "Güvenceli iş, insanca yaşam haklarımız ve hayatlarımız için yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" pankartı açarak,  taleplerini içeren dövizler taşıdı.

1 Mayıs’ta yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve çeşitli örgütler 1 Mayıs 1977’de katledilenleri Taksim’de gerçekleştirdiği etkinlik ile andı.

Anmaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KESK, TMMOB yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, işçiler ve emekçiler katıldı.

Kitle, Sıraselviler caddesinde bir araya gelerek "Yaşasın 1 Mayıs", "Bijî yek Gulan", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde Kazancı Yokuşu'na yürüdü.Bültene kayıt ol