Ankara Deprem Dayanışma Platformu kuruldu

16.02.2023 - 17:16

Ankara'da yer alan siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve derneklerden oluşan 98 kurum bir araya gelerek Ankara Deprem Dayanışma Platformunu kurdu. Platformun kuruluşu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın açıklamasını platform adına Şevin Kaya okudu

Maraş ili sınırları içinde gerçekleşen iki depremde on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce insanın yaralandığı ve milyonlarca insanın da barınma, gıda, giyecek, sağlık gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını ifade eden Kaya, devletin deprem olduğu ilk andan itibaren yeterli müdahaleleri yapamadığına dikkat çekti. Kaya, Ankara yerelindeki birçok siyasi parti, kurum, oda, sendika, dernek ve sivil inisiyatifler olarak insani yardım ağları kurduklarını ve acil sorunlara çözüm aramak için çaba gösterdiklerini belirtti. "Bu dayanışma ağını kolektif akılla daha koordineli ve organize bir şekilde büyütmek üzere Ankara Deprem Dayanışma Platformunu kurmuş bulunuyoruz" dedi.

Koordinasyon sağlanacak

Kaya, bir yandan acil sorunlara yönelik çözüm üretirken, bir yandan da uzun erimli dayanışma sürecini örgütleme, koordinasyonunu ve sürekliliğini sağlama konusunda bir araya gelme ihtiyacına çözüm üretmeye çalışacaklarına dikkat çekti.

Yalnızca deprem bölgesindeki ihtiyaç ve sorunlara yönelik değil, bölgeden Ankara’ya gelecek yaralıların, hastaların, bebeklerin, çocukların, depremzedelerin ihtiyaçları ile sorunlarına yönelik platform üyesi kurumlar ile kamu kurumları ve belediyeler arasında koordinasyon sağlamaya çalışacaklarını da ifade etti.

Kaya, platformun ilk aşamada barınma, deprem bölgesine yardım, ulaşım, nakliye, gıda-beslenme, eşya-giysi, sağlık, psikolojik yardım, iletişim ve sosyal medya, hukuki yardım, çocuk, engelli, eğitim, gençlik, kadın ve mülteci çalışma grupları olarak çalışmalarına başlayacağını belirterek bu alanlarda çalışan tüm kişi ve kurumları platforma dahil olmaya davet etti.

Açıklama sonunda, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yer alan Hasankoca Cemevi'ne kayyum atanması ve deprem bölgesinde yer alan siyasi partilere yönelik baskı ve gözaltılara da tepki gösterildi. Bölge halkıyla dayanışmaya devam edileceği vurgulandı.

 Bültene kayıt ol