Soma’da işçilerin özelleştirme karşıtı direnişi sürüyor

28.07.2022 - 09:29

Soma’da Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesindeki Eynez açık ocağının bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devrine karşı işçilerin direnişi devam ediyor. Ocak bölgesinde nöbet eylemi, Kırkağaç girişinde ise çadır nöbeti yapılıyor.

Soma maden işçilerinin özelleştirmeye karşı süren direnişlerine destekler de artıyor. Dün KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası  (ESM) Soma Şubesi yöneticileri Soma maden işçilerini Kırkağaç’taki girişindeki çadır nöbet alanına destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ESM Merkez Yürütme Kurulunun yaptığı açıklama okundu. Açıklamada, “Bunun adı özelleştirme değil özelleştirme adı altında yapılan yağma ve talandır. Soma’da rödevans usulü çalışma yöntemi ile yeraltı üretiminden tamamen çekilen TKİ, elinde kalan ve üretime hazır milyonlarca ton rezerv bulunan açık ocakları da özel sektörün kullanımına açmak istemektedir” denildi.

Başta enerji olmak üzere yapılan tüm özelleştirmelerin işsizliği, yoksulluğu daha da arttırdığını belirtilen açıklamada, Soma’daki gibi bir benzeri özelleştirmenin de Kütahya-Seyitömer’de yaşandığı hatırlatıldı.

ESM, “Kamu tarafından işletilen sahalarda yaratılan istihdam, iş güvencesi ve güvenli çalışma ortamının devam ettirilmesi gerekmektedir. Özelleştirmenin ağır ve acı sonuçlarını yaşadığımız iş kazalarında defalarca gördük. Soma açık ocağında çalışan, özelleştirmeye karşı direnişe geçen maden işçilerinin onurlu direnişini selamlıyoruz. Enerji en temel insani hakların başında gelmektedir. Ülkede yaşanan ağır enflasyon ve hayat pahalılığı enerji maliyetlerini kat be kat arttırmıştır. Ucuz, güvenilebilir ve temiz enerji için tüm özelleştirme politikalarından vazgeçilmeli, şirketlere peşkeş çekilen kömür ocakları, termik santraller, elektrik dağıtım kurumları acilen kamulaştırılmalıdır. Özelleştirme adı altında yapılan yağma ve talan politikasına son verilsin” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Soma sanayi esnafı da işçileri ziyaret ederek haklı mücadelelerinin sonuna kadar yanlarında olduklarını özelleştirmenin sadece işçileri değil tüm Soma halkını etkileyeceğini belirtti.

 Bültene kayıt ol