Beyaz Nöbet başladı: Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam!

27.01.2022 - 12:51

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için Beyaz Nöbet başlattı. Nöbet 4 Şubat'a kadar sürecek. Düzenleme gelmezse 8 Şubat'ta sağlıkçılar greve çıkacak.

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. 

TTB, çağrıları karşılık bulmadığı takdirde 8 Şubat’ta “Beyaz G(ö)rev” eylemi yapacak. 

TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı basın açıklamasında şunları söyledi:

Emek verdiğimiz bu alan toplumun sağlık hakkını karşılayabilecek koşullarda değil. Bizler, emek verenler, insanca yaşayabileceğimiz bir ücretle uzun saatlere dayalı köleliği dayatan bir sistemle çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Ekim başında her hafta alanımızın ciddi sorunlarını aslında toplumun sağlık sorunlarını ele almaya çalıştık. Bizim kararlılığımız 1 Aralık’ta karşılık buldu. Bir tasarının olduğunu hep beraber öğrendik. Belli ki izin alınmamıştı. Bir hızla gelen tasarı bir hızla geri çekildi. Tasarı sadece hekimler arasında eşitsizliğe yol açan bir tasarı olsa da bir adımdı. Bu adımı önemsediğimizi de ifade ettik. Hızla çekilen tasarı kayıplara karıştı. 15 Aralık’ta tek günlük uyarı niteliğinde Türkiye’nin dört bir yanında görevlerimizin başındaydık. Ama bir işe yaramadı, hala mücadeleye devam ediyoruz.

Bugün Türk Tabipleri Birliği’nde nöbete başlarken Türkiye’nin dört bir yanında meslektaşlarımız iş yerlerini terk etmiyor. 4 Şubat’a kadar bu nöbeti tüm emek ve meslek örgütleriyle birlikte sürdüreceğiz. Eğer yankı bulmazsa son görevimizdir bu. Ondan sonra devam eden günlerde sağlık hizmetini durdurma gücümüzün olduğunu bir kez daha hatırlatacağız.

TTB Merkez Konsey Üyesi Kazım Doğan Eroğulları şu basın açıklamasını okudu:

Ekim ayından bu yana eylem sürecindeyiz. Ekonomik ve özlük haklarımız her geçen gün gasp ediliyor. Çalışma ortamlarımızda şiddet her geçen gün artıyor. Covid -19 meslek yasası çıkarılmıyor. Aile hekimlerine ceza yöntemi getiriliyor. Emeğimiz, oyalama taktiğiyle alay konusu olmaktadır. Unutturma politikası uygulanmaya çalışılıyor. Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticilerimiz Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecektir. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için nöbetteyiz. Tasarının Meclis’e gelmemesi, taleplerimizin karşılanmaması halinde, 8 Şubat günü g(ö)revde olacağız.


SEÇTİKLERİMİZ

Ümit Kıvanç
Rusya’nın egemenleri

Bültene kayıt ol