1 Mayıs çağrısı: Irkçılığa karşı Hepimiz Göçmeniz pankartının arkasında buluşalım

25.04.2023 - 15:27

Devrimci sosyalistler, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ta "Hepimiz Göçmeniz" pankartında buluşma çağrısı yaptı.  

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) aşağıdaki 1 Mayıs çağrılarını yaptı ve bu öneriyi geniş çevrelerle birlikte hayata geçirmek istiyor:

Nereye baksak acı, öfke, hak talebi, insanca ücret ve eşitlik sesleri yükseliyor. Bu sesler içinde birilerinin sesi ne yazık ki hiç duyulmuyor. Tüm ırkçılık karşıtlarını 1 Mayıs'ta Maltepe'de göçmen işçilerle birlikte, "Hepimiz Göçmeniz" pankartının arkasında yürümeye çağırıyoruz.

Everywhere we look there are angry voices demanding fair wages and equal rights. Sadly, one voice is never heard. We call on all antiracists to march together with the migrant workers in Maltepe on the #May1st under the banner "Hepimiz Göçmeniz”

---

Sağcıların nefret dilinin hedefi olan göçmen işçilerin talepleri, işçi hareketinin ortak taleplerinin arasında hak ettiği yeri bulmalı. Irkçılığı yeneceğiz! 

The demands of migrant workers, who are targeted by right-wing hate speech, must take their rightful place among the common demands of the labour movement. We will defeat racism!

---

Türkiye kapitalizmi milyonlarca göçmen işçinin ucuz emeğinden besleniyor. Düşük ücretler, sigortasız, sendikasız çalıştırma, her an işten atılabilme ihtimali karşısında göçmen işçilerin hayatı cehennem gibi. Irkçılığı yeneceğiz! 

Turkish capitalism feeds on the cheap labour of millions of migrant workers. Low wages, uninsured, non-unionised employment and the possibility of getting fired at any moment make migrant workers’ life a living hell. We will defeat racism! 

---

Göçmenlerin maruz bırakıldığı ırkçılık, bazıları için sınırdışı edilme ihtimali, aynı işi yapan Türkiye vatandaşı işçilerle aynı haklardan yoksunluk zulmü katmerlendiriyor. Irkçılığı yeneceğiz! #HepimizGöçmeniz

The racism migrants face, the possibility of deportation for some of them, the lack of equal rights with Turkish workers doing the same work multiply persecution. We will defeat racism!

---

Göçmen işçiler ve yerli işçiler arasında mücadele birlikleri kurulurken ne sendikalarda ne de emek eksenli politik yapılarda milyonlarca göçmenin uğradığı haksızlık konu ediliyor. Göçmen işçilerin çıkarları işçi hareketinin ortak çıkarıdır. Irkçılığı yeneceğiz!

While migrant and native workers are uniting to fight together, neither unions nor workers' political structures discuss the injustice suffered by millions of migrants. Migrants' interests are the common interests of the labour movement. We will defeat racism!Bültene kayıt ol