Uluslararası Sosyalist Akım'dan Avrupa'daki ırkçı taarruz hakkında açıklama

18.07.2018 - 12:09

DSİP'in de bir parçası olduğu Uluslararası Sosyalist Akım, Avrupa'daki ırkçı taarruz üzerine yazılı bir açıklama yayımladı:

1- Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi'nin 28 Haziran'daki toplantısı, Avrupa'daki göçmenlere karşı ırkçı taarruz açısından potansiyel olarak çok tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Donald Trump'ın Kasım 2016'da seçilmesinin ardından, Avrupa Birliği kendisini yeni Amerikan başkanının ırkçılığına ve cinsiyetçiliğine karşı göğüs geren, liberalizm ve hoşgörünün kalesi olarak gösterdi. Ancak bu son zirvede, AB'nin Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını benimsediği görüldü.

2- Trump belgesiz göçmenlerin çocuklarını ebeveynlerinden ayrı alıkoyduğunda öfkeye neden olmuştu. Fakat AB, sınırları boyunca aileler için toplama kampları -sözde "karaya çıkarma platformları"- oluşturmaya karar verdi. Libya -zaten insan kaçakçılığı yapan, göçmenleri kaçıran ve onlara işkence ve tecavüz eden yağmacı milislerin egemenliğindeki bir ülke- bu konuda özel bir rol üstlenmesi için seçildi. Zirve, Akdeniz'deki mülteci gemilerini "kurtarmak" için Libya sahil güvenliğine münhasır bir rol verdi.

3- Bu kararlar, Trump ve Avrupa'ya yayılmış -Macaristan'da Viktor Orbán, Avusturya'da Nazi Özgürlük Partisi ile işbirliği içindeki Sebastian Kurz ve İtalya'da Matteo Salvani tarafından temsil edilen- aşırı sağ hükümetler arasında oluşan eksenin bir sonucudur. Almanya'daki Angela Markel ve Fransa'daki Emmanuel Macron gibi neoliberal merkezin sözde daha ılımlı politikacıları, onlara tavizler vererek bu güçleri kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bu ise göçmen karşıtı politikaları radikalleştiren ve aslında aşırı sağı güçlendiren bir ölüm döngüsü yaratıyor.

4- Irkçı popülist partilerin yükselişi, gerçek faşist kuvvetlere güç ve güven veriyor. Lega'nın kampanyasının son İtalya seçimlerindeki başarısı, ırkçı saldırıları çoğalttı. Trump ve Amerikan alternatif sağı da faşistlere yardımcı oluyor. Bunu Britanya'da Football Lads Alliance (Futbol Gençleri İttifakı) ve Tommy Robinson'un etrafında örgütlenen aşırı sağcı ve sokakta mücadele eden ve UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) tarafından benimsenen bir hareketin hızla ortaya çıkışında görüyoruz.

5- AB'nin göçmen karşıtı taarruzu, Afrika'da daha yüksek düzeyde bir emperyalist müdahale gerektiriyor. İtalya, Kaddafi'nin düşmesinden beri Libya'yı yeniden şekillendirmek için büyük çaba harcadı. Fransa, Sahel bölgesindeki uzun zamandır devam eden askeri müdahalesini kuvvetlendirdi. Almanya göçmen akışını kaynağında durdurmak için Afrika hükümetlerini zorluyor. Ve ABD Afrika Komutanlığı, geçtiğimiz Ekim ayında Nijer'de dört ABD Özel Kuvvetler askerinin ölümünün ve Gana'da Amerikan askeri üssü kurma planlarının gösterdiği üzere, Sahra altı Afrika'daki askeri ayak izlerini arttırıyor.

6- Uluslararası Sosyalist Akım, son toplantısında bu politikalara karşı aralıksız ve mutlak muhalefetini yeniden teyit etti:

- Sınırların açılmasını destekliyoruz ve her türlü göç kontrolüne karşıyız: Sorun göçmenler değil patronlar, bankacılar ve onların sistemidir;

- Aynı zamanda, Trump'a ve aşırı sağa karşı olan herkesi birleştiren ve göçmenler ile mültecileri savunacak, mümkün olan en geniş ırkçılık karşıtı hareketi oluşturmaya çalışıyoruz;

- 1970'lerdeki Nazi Karşıtı Birlik'in geleneklerine dayanarak ve son yıllarda Yunanistan'daki KEERFA (Irkçılığa ve Faşist Tehdide Karşı Hareket), Almanya'daki Aufstehen gegen Rassismus (Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk), İngiltere'deki Stand Up to Racism (Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk) ve Unite against Fascism (Faşizme Karşı Birleş), Katalonya'daki Unitat contra el feixisme i el racisme (Faşizme ve Irkçılığa Karşı Birleş), Avusturya'daki Platform fur eine menschliche Asylpolitik, Fransa'daki Marche des Solidarités ve İrlanda'daki United Against Racism ile yenilenerek, faşistleri sokaklardan uzaklaştıran kitlesel hareketler düzenleyerek onları propaganda ve örgütlenme kabiliyetinden yoksun bırakmayı amaçlıyoruz;

- Batılı emperyalist güçlerin Afrika ve Orta Doğu'daki tüm askeri müdahalelerine karşıyız ve bu bölgelerdeki askeri üstlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz;

- Dünyanın tüm sömürülenleri ve ezilenleri arasında uluslararası bir dayanışma kurmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Yalnızca sosyalist devrim, kapitalizmin yol açtığı ıstıraba ve çatışmaya son verebilir.

Uluslararası Sosyalist Akım Koordinasyonu
13 Temmuz 2018

(Türkçe'ye Irmak Yavlal çevirdi)Bültene kayıt ol