Suriye'nin yeniden inşası üzerine broşür

02.03.2019 - 12:20

Suriye'deki iç savaş başladığından beri, tüm hastanelerin yarısı ve oradaki tüm konutların dörtte biri tahrip oldu. Suriyelilerin yaklaşık üçte ikisi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor, milyonlarca insanın temiz suya erişimi yok, nüfusun yarısından fazlası ülke içinde veya başka ülkelerde yerinden edildi. Ve hepsinden önemlisi, bir şey açık: Suriye halkının yardıma ihtiyacı var.

Bunların hepsi Avupalı politikacıları çok temel bir soruyu düşünmeye itiyor; yıkılan bir ülkeyi yeniden inşa etmek, umudu geri getirmek ve ihtiyaçları minimize etmek aynı anda aşırılıkçılığa ve Esad rejiminin istikrarına destek olmadan nasıl mümkün olur?

Joseph Daher, Jihad Yazigi, Salam Said ve Alhakam Shaar'ın yazılarıyla 2018 Aralık'ında oluşturulan Suriye’nin Yeniden İnşası; Riskler ve Yan Etkiler; Stratejiler, Aktörler ve Çıkarlar broşürü, Suriyelilerin daha akademik bir açıdan ve aynı zamanda Suriye sivil toplumu bakış açısıyla tartışmasını sağlayarak, bu karmaşık soruları yanıtlamaya çalışıyor.

Yeniden yapılanma konusunun neden daha geniş bir perspektiften görülmesi gerektiğini ve tartışmanın neden sadece birkaç seçici konuşmaya daraltılmaması gerektiğini açıkladıkları için, bu analizlere Suriyelilerin kendilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Fakat belki de bundan daha da önemlisi, bu denemeler ve analizler mevcut koşullar altında yeniden yapılanmanın Suriye halkı için barışçıl bir geleceğe yol açma ihtimalinin olmadığını gösteriyor.

Broşürün girişindeki özet kısmının Türkçesi şöyle:

1. Esad rejiminin yeniden yapılanma planları, ülke içinde yerinden olmuş kişilerin (ÜİYOK'ler) ve mültecilerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde görmezden geliyor. Rejimin yeniden yapılanma stratejisi, 10 milyondan fazla Suriyeli ÜİYOK ve mültecilerin en acil ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bunun yerine, çoğunlukla rejimin ve müttefiklerinin ekonomik çıkarlarına hitap ediyor.

2. Mevcut Suriye mevzuatı, ÜİYOK'ler ve mültecilerin geri dönüşünü engellemekte ve gayrı resmi yerleşim sakinlerinin haklarının yoksunluğunu yasallaştırmaktadır. Bir dizi özel yasa, gayrı resmi yerleşim yerlilerinin haklarından mahrum bırakılmalarını yasal hale getirmiştir. Buna, 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10 sayılı Kanun ile barınma, arsa ve mülkiyet haklarının kısıtlanması, terörle mücadele yasası altındaki temel hakların kısıtlanması ve kamu-özel ortak yatırımların yasal dayanakları dahildir. Bu yasalar aynı zamanda rejim ahbap-çavuşlarının ve rejime sadık güçlerin çıkarlarına da hizmet ediyor. Zorla yerinden edilme kampanyaları ve asıl sakinlerin tahliyesiyle daha önce başlayan eski muhalefet bölgelerinde demografik mühendislik süreci bu yasalarla güçlendiriliyor. Mültecilerin Suriye'ye dönmelerini büyük ölçüde caydırıyor ve engelliyorlar. Suriye devleti şemsiyesi altındaki yeniden inşa yatırımları bu politikayı büyütme tehdidi oluşturuyor.

3. Mevcut şartlar altında yeniden yapılanma, diktatörlüğü ve onun kayırmacılık yanını güçlendirip yeni çatışmaları da güçlendirecektir. Mevcut konut, toprak ve mülkiyet hakları Suriye'deki gelecekteki ihtilaflar için kilit bir faktördür ve 2011'de Suriye ayaklanmasının başlangıcında önemli motive edici faktörler olan Suriye toplumundaki mevcut ve büyük toplumsal eşitsizlikleri önemli ölçüde artırması beklenmektedir.

4. Ülkeye yeniden yapılanma yardımı sağlamak yerine, Suriye rejiminin müttefikleri ülkenin doğal kaynaklarını yağmalıyor. Özellikle İran ve Rusya, gelecekteki yeniden inşaya bir üs olacak çok az yardımda bulunuyorlar. Aksine, ülkenin az kaynağını yağmalıyorlar. Mesela Rusya-Suriye arasındaki bir anlaşmaya göre, bir Rus şirketine çıkartılacak fosfatın yüzde 70’i garanti edilirken, Suriye hükümeti sadece yüzde 30’unu alabilecek. Bu tür anlaşmalarla, muhtemel vergi ve döviz kazancı tehlikeye girdiğinden, Suriye'deki ekonomik istikrara kavuşma ihtimalini tehlikeye sokuyor.

5. Suriye rejimi üzerinde politik baskı aracı anlamında ‘yeniden inşa’ başarısız oluyor. Şimdiye kadar Esad rejimi, Avrupalı devletlerin, Avrupa'dan Suriyeli mültecileri geri gönderebilmesini “yem” olarak kullanarak, onları Suriye'nin yeniden inşasını finanse etmeye zorlama girişiminde bulundu. Aynı anda, Batılı devletlerin Suriye’deki politik değişime katkı için yeniden inşaya finansal taahhütlerde bulunması başarısız oldu. Bu, Esad rejimi ve müttefiklerinin askeri zaferlerinin, reform veya siyasi geçiş yönündeki kararlı baskıyı azaltmasından kaynaklanıyor. Şu andaki yeniden inşa stratejisi, yeniden inşa fonlarının -bir araç olarak- Suriye rejimindeki büyük değişikliklere sebep olamayacağını gösteriyor.

6. Barış olmadan yeniden inşa yok. Diğer çatışmalardan edinilen deneyimler, yeniden inşanın ancak silahlı çatışmalar sona erdikten sonra, yani tüm düşmanlıkların durduğu ve bir barış anlaşması imzalandığında anlaşılabileceğini göstermektedir. Cenevre barış sürecinde kayda değer bir ilerleme olmadığı için Suriye'nin bu konuda daha uzun bir yolu var. Herhangi bir yeniden yapılanma yardımına başlamadan önce, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmalıdır.

7. Yeniden yapılanma yardımı, etkilenen ve Suriye sivil toplumunu içerenlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Yeniden yapılanma, ÜİYOK'lerin ve mültecilerin kendi ülkelerine iade edilmesinin temelini oluşturmaksa, onların ihtiyaçları değerlendirilmeli ve yeniden yapılanma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Maddi ihtiyaçlara ek olarak ve konut, arazi ve mülk haklarıyla ilgili yasal hakların sağlanmasına ve ek olarak, örneğin potansiyel devlet zulmüne karşı etkili koruma sağlama gibi geri dönüş için diğer engellerin de kaldırılması gerekir. Bu nedenle Suriye sivil toplumu ve diasporası, erken bir aşamada Almanya veya Avrupa Birliği tarafından yeniden yapılanma planlamasına dahil edilmelidir.

Broşürde yer alan, sosyalist aktivist Joseph Daher'in makalesinin giriş kısmı ise şöyle:

"Suriye'deki çatışmanın başlamasından neredeyse sekiz yıl sonra, sosyo-ekonomik durum her zamankinden daha felaket. Haziran 2018'de, Dünya Bankası tüm binaların yaklaşık üçte birinin ve Suriye'deki tüm okul ve hastane binalarının yaklaşık yarısının çatışmadan zarar gördüğünü veya tahrip olduğunu, ekonominin 2010-2015 yılları arasında 2,1 milyon gerçek ve potansiyel iş kaybettiğini tahmin ediyor. 2015 yılında işsizlik yüzde 55'e ulaştı ve gençlerin işsizliği 2013'te yüzde 69'dan 2015'te yüzde 78'e yükseldi. Yüksek işsizlik oranı, iş fırsatlarının olmaması ve yüksek yaşam maliyeti, Suriye'de yaşayan bazı gençleri orduya ve rejim yanlısı milislere katılmaya teşvik etti, özellikle bir milis üyesi maaşının bazen bir üniversite profesörünün maaşının dört katı olabileceği durumlarda. Merkez İstatistik Bürosu'na göre GSYİH, 2010 yılında 60,2 milyar ABD dolarından 2016 yılında 12,4 milyar ABD dolarına düşmüştür.

Öte yandan, Suriye’de demokrasi, sosyal adalet ve eşitlik için ayaklanan halkın Mart 2011’deki ilk hedefleri hiç bu kadar uzak görünmedi. Şam'daki rejimi destekleyen süreçleri onaylamak için çeşitli diplomatik müzakereler var ve uluslararası ve bölgesel devletlerin çoğu mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalacağını kabul ediyor. Yüz binlerce Suriyeli hayatını kaybetti ve Suriye nüfusunun yarısından fazlası ülke içinde yerinden edildi ya da dışarıda mülteci oldu. Sonuç olarak, tüm Suriye şehirlerinin demografik yapısı değişti, “demografik mühendislik” olarak adlandırılan bir fenomen, sıkça belirtildiği gibi günah çıkarma güdülerine dayanmak yerine, çoğunlukla politik olarak motive olan ve belirli sektörlerin geri dönüşünü önlemeyi amaçlayan bir şeydi. Yerinden olmuş kişilerin (ÜİYOK'ler) ve mültecilerin rejime düşman olduğu belirtildi. Bu sosyo-politik demografik mühendisliğe Suriye nüfusunun barınma ve mülkiyet haklarını önemli ölçüde azaltan bir dizi yasal önlem eşlik ediyor.

Bu bağlamda, rejim, rejimin büyük ölçüde sorumlu olduğu savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiği sahneleri kapsayan, hem iç hem de uluslararası müttefiklerini ödüllendirecek şekilde, bir yeniden inşa anlaşması için baskı yapıyor. Bununla birlikte, bölgesel ve uluslararası müttefikleri - İran ve Rusya - yalnızca Suriye'deki devasa yeniden inşa maliyetlerini finanse edemez. 2018 ortasında, bunların 400 milyar ABD dolarına kadar olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, Batılı güçlerin Suriye'deki yeniden yapılanmayı finanse etme taahhüdünde bulunmaları ve varsayılan olarak Suriye rejimiyle olan bağlarını normalleştirmeleri yönünde baskı yapıldı.

Aşağıdaki makale, Suriye rejiminin yıkımdan yararlanmanın bir yolu olarak yerel halkın konut, arsa ve mülk haklarıyla ilgili son politikalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu politikaların, rejimin politik kontrolünü uygulama yeteneğini güçlendirirken, genel olarak Suriye halkının - ve özellikle de yıkım ve yerinden edilmelerden muzdarip olanların - gereksinimlerini göz ardı eden bir politika olarak motive edilmiş bir yeniden yapılanmanın temelini oluşturduğunu gösterecektir. Bu politikalar aynı zamanda Suriye ihtilafını besleyen aktörlere de fayda sağlıyor. Bu makale, mevcut durumda Suriye'nin yeniden yapılanmasının koşulsuz olarak finanse edilmesinin ancak rejimin gücünü ve Suriye toplumundaki hâkimiyetini pekiştireceğini ve aynı zamanda 2011 ayaklanmasının temelinde olan önceden var olan politik ve sosyo-ekonomik sorunları derinleştireceğini savunuyor."

İngilizce broşürün tamamını okumak için tıklayın.

Ali Rıza SevenBültene kayıt ol