Soykırımın ekonomi politiği (Ümit Kurt)

23.04.2015 - 10:34
Haberi paylaş

8-12 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen Marksizm 2015 toplantılarında “Soykırımın ekonomi politiği” başlıklı bir panel yapılmıştı. Konuşmacılar ise Arus Yumul, Atilla Dirim ve Ümit Kurt’tu. Kurt, toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.

Ümit Kurt’un konuşmasının geniş bir özeti şöyleydi:

1915 Ermeni Soykırımı’nın ekonomi politiğini konuşurken, fiziksel şiddetin ekonomik boyutuyla ilgili birkaç nokta çok önemli. Öncelikle soykırım kavramını yeniden düşünmeye ve yeniden ziyaret etmeye çağıracağım.

Soykırım kavramı

Soykırım kavramı, bildiğiniz hukuki bir kavram. 1948’de Birleşmiş Milletler’in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile resmileşmiş ve Rafael Lemkin tarafından şekillendirilen bir kavram. Ancak aslında 1948’deki tanımı Lemkin’in daha önce yazdığı kitaplarda kavramsallaştırdığı çerçeveye çok da uymayan bir süreç sonunda resmileşmiş. Burada aslında Lemkin’in soykırımla ilgili ve soykırımın tanımıyla ilgili ve bunun arkeolojisini yaparken nasıl bir tarihsel arka plandan beslendiğini ve nasıl bir çıkış noktası olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Burada tabii Lemkin’in “Axis Rule in Occupied Europe” kitabına atıfta bulunmak istiyorum. Burada Lemkin bize şunu anlatıyor; kendisi neredeyse bütün ailesini Auschwitz’de kaybetmiş, bu kitabı yazmaya başladığı sırada Nazilerin Yahudilere neler yaptığını çok iyi biliyor ancak bu kitabında soykırım kavramını inşa ederken Hitler ordularının işgal ettiği 17 ülkede çıkardığı kanunları, yönetmelikleri ve tüzükleri inceliyor. Bir soykırım rejiminin bunlar yoluyla nasıl kurulduğunu anlatmaya çalışıyor. Bunu yaparken hukuk kavramına başvuruyor ve hukukun çeşitli enstrümanlarının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışıyor. Lemkin bu anlamda soykırım kavramının derinlerine inmemiz için hukuk araçlarına dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Soykırım dediğimiz olgu sadece fiziksel imhadan ibaret bir süreç değildir. Tabii ki fiziksel imha soykırımın tanımlayıcı unsurlarından biridir ve önemlidir. Ancak bir grubu topyekûn ortadan kaldırmak ya da imha etmek için ille de fiziksel şiddet uygulamanız gerekmeyebilir diyordu Lemkin.

“Topyekun imha”

Buradan Emval-i Metruke Kanunlarına gelmek istiyorum. 27 Mayıs 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nu yöneten İttihat ve Terakki Hükümeti, resmi olarak Ermenilerin kendilerince “sevkiyat” ya da “başka bir yere nakledilme”si –ben buna tehcir diyeceğim- kararını aldıktan sonra büyük bir hızla, büyük bir titizlikle, inanılmaz bir devlet aklıyla, pozitivist hukukun bütün araçları, Weberyen bürokrasinin bütün incelikleri kullanılarak hazırlanmış bir takım huhuki metinlerden müteşekkil bir kanunlar manzumesiydi Emval-i Metruke.

Bunlar tehcire tâbi tutulan –bunun altını çiziyorum sadece tehcire tâbi tutulan- Osmanlı Ermenilerinin taşınır ve taşınmaz mallarının ve mülklerinin Emval-i Metruke Kanunlarıyla aslında idare edilmesi, güvence altına alınması şeklinde kodlandığını görüyoruz. Ancak bu kanunların içeriğine baktığımızda ve bu kanunların arkasında yatan aklı ve master planı görmeye çalıştığımızda aslında bu kanunların en temelde Ermenilerin maddi-ekonomik temellerinin ortadan kaldırılması süreci olduğunu görüyoruz. Emval-i Metruke kanunları neden önemli? Soykırım tartışmalarında sürekli, meseleye eleştirel yaklaşan tarihçilerimiz bile, soykırımın tanımında “niyet” denilen bir olgunun olmadığından bahsediyor. Ancak Emval-i Metruke Kanunları'nın kendisi tek tek incelendiğinde, içeriğine bakıldığında Ermenilerin mallarının ve mülklerinin nasıl ele geçirildiği ve dolayısıyla Ermenilerin varlık durumunda yokluk durumuna nasıl düşürüldüğünü görmek mümkün. Emval-i Metruke Kanunları Ermenilerin Talat Paşa’nın ifadesiyle “Ermenin sorununun topyekûn çözülmesi”nin -ve Ermenilerin topyekûn imhasının- nasıl sistemli bir şekilde yapıldığının açıklayıcı arka planı budur.

Çünkü siz Ermenileri bir yerden bir yere taşımak istiyorsanız, onlara ait mallar üzerindeki tasarruflarını kısıtlamazsınız ya da bunları başka kişilere dağıtmazsınız. Dolayısıyla aslında Ermeniler, bulundukları mevkilerden gönderildikleri andan itibaren İttihatçıların kafasında artık yoktu. Dolayısıyla olmayan herhangi bir nesne ya da özne için hukuki uygulamayı çıkartabilirsiniz. Ermenilerin maddi olarak yoksunlaştırılması bu kanunlar yoluyla yapıldı. Dolayısıyla Emval-i Metruke Kanunlarını da düşündüğümüzde bir Soykırım Rejimi’nden bahsediyoruz.

Peki bu kanunlar nasıl uygulanıyordu? Bununla ilgili elimizdeki veriler Ermenice belgeler ya da anılar. Zira Emval-i Metruke komisyonları dediğimiz ve daha sonra kurulan tasfiye komisyonları dediğimiz kurumların tuttukları özel notlar, defterler ve kayıtlar var. Bunların Osmanlı arşivlerinde olduğu kanısındayım ancak araştırmacılara kapalı. Bunlar tıpkı tapu kayıtları, tapu-kadastro arşivleri gibi kapalı olduğu için Adana’da ya da Halep’te kurulan Emval-İ Metruke Komisyonu Riyasetinin kayıtlarını görmek istediğinizde aldığınız cevap böyle bir kaydın bulunmadığıdır. Dolayısıyla biz bunların bilgilerine şu anda ulaşamıyoruz. İttihatçılar kanunu hazırlarken aslan payını devlete bırakmış olsalar da yerelde yaşanan kayırma, yağma ya da el koyma gibi şeylerin önüne geçemiyor. Yani bu kanunlar açısından “hukuki” boyut ve yerelde nasıl uygulandığı ya da uygulanamadığı şeklinde iki önemli husus var.

Soykırımın sosyo-politiği

Bunun yanında soykırımın bir de sosyo-politik bir boyutu var. Bu kadar büyük bir planı İstanbul’da planlayıp uygulamak mümkün değildir. Yerellerde, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşayan Türk ya da Gayri Türk Müslümanların rızasını almanız gerekiyor. Bu boyutu gözden kaçırmamak gerekiyor. İttihat ve Terakki merkezde ve yerelde önemli isimleri ve bu rıza mekanizmalarını kullanarak bu süreci gerçekleştirmiştir. İttihatçılar bu rızayı yaratırken Ermeni mallarını vermek yolunu kullanmıştır. Burada bir suçu tabana yayma olgusundan bahsediyoruz. Bu neredeyse bu kitlesel imhalarda be soykırımlarda görülen bir örüntüdür.

Çıkarılan birçok kanun uygulanmıyor. 26 Eylül 1915’te ilk tasfiye kanunu çıkarılıyor. 12 Ocak 1920’de İttihat ve Terakki döneminde çıkarılan tüm Emval-i Metruke Kanunlarını iptal eden ve Ermeni mallarının iadesini başlatan bir kanun çıkarılıyor. 14 Eylül 1922’de Ankara’da kurulan Kemalist hükümet bu kanunu iptal ediyor ve 15 Nisan 1923’te kendi Emval-i Metruke kanunlarını çıkarıyorlar ve bu İttihat ve Terakki’nin tasfiye kanunun kopyası. Cumhuriyet rejimi Ermenilere tek bir kıymık bile vermemek için İttihatçıların Emval-i Metruke kanunlarının devamcısı olmuştur. Çıkarılan son kanun 1986’ya kadar yürürlükte kalmıştır.

(Sosyalist İşçi gazetesinden alınmıştır)

Toplantının tamamının videosunu izlemek için tıklayın.

Marksist.org'un 24 Nisan dosyası: Soykırım tanınsın, özür dilensin!​

Bültene kayıt ol