Enternasyonal Sosyalizm 10. sayı çıktı

21.04.2022 - 14:16
Haberi paylaş

Enternasyonal Sosyalizm’in 10. sayısında, Ukrayna işgali, savaş ve emperyalizm üzerine iki kapsamlı yazı yer alıyor.

Şenol Karakaşİşgal, Emperyalizm ve Sol Alternatif” başlıklı makalesinde, Ukrayna işgali etrafında süren tartışmalara cevap veriyor. 

Özdeş Özbay ise “Rusya’nın Ukrayna Savaşı ve yarattığı tartışmalar üzerine” başlıklı makalesinde Putin’in işgale başlarken dile getirdiği ve muhalefetin bazı kesimleri tarafından da “satın alınan” tezlerle tartışıyor. 

• “Çin’in devlet kapitalisti rejimi Türkiye için örnek alınacak bir model mi?” başlıklı kapsamlı makalesinde Fikret Levent Şensever Çin ekonomisinin hem geçmiş hem de güncel dinamiklerinin emek gücünün sömürüsü üzerinde yükseldiğini gösteriyor.

Anne Alexander, “Filistin’de apartheid’ı bitirmek: Devrimci bir strateji örneği” başlıklı makalesinde bölgenin işgal ve işgale direniş tarihine yakından bakıyor. 

• “Kapitalist ekonomiler krizde: Enflasyon, borç, işsizlik” başlıklı makalesinde pandemi döneminde küresel kapitalist sistemi ve üretimin merkezinde yer alan işçi sınıfının koşullarını inceleyen Faruk Sevim, egemen sınıfların krize karşı sunduğu yanıtların adaletsizliğini de ele alıyor.

Laura Miles ise “Marksizm, moral panik ve translarla savaş” başlıklı makalesinde, özellikle son yıllarda toplumsal cinsiyetçiliğe karşı mücadele edenlerin kendi iç tartışmalarında da giderek görünür hâle gelen bir alanda yanıtlar üretiyor. 

Çağla Oflas, “Kapitalizmin krizi ve reformizmin örgütsel sorunları” başlıklı makalesinde sosyalizm mücadelesinin tarihsel ayrışma noktalarından olan reform/devrim bölünmesinin işçi sınıfı hareketi ve tarihi içindeki gerçek köklerini tartışıyor.

• “Kitle hareketi” başlıklı makalesinde Marksist gelenekte ezilenlerin kitlesel ve doğrudan eylemlerinin ele alınış tarzlarını tartışan Sinan Özbek, Rosa Luxemburg’un bu tartışmaya yaptığı katkıya özel bir önem atfediyor.

Şenol Karakaş, “Birleşik mücadele, sendikalar ve sendikal bürokrasi” başlıklı yazısında son aylarda gelişen fiili işçi grevlerinin önemini, hareket içinde sendikaların ve sosyalistlerin rolünü ve sendikal bürokrasiler etrafında dönen tartışmaları, Emek Platformu deneyiminin analizi üzerinden ele alıyor.

• Hrant Dink davasında Dink ailesinin avukatlarından olan Hülya Deveci, davanın en başından bugüne kadar geçtiği aşamaları derliyor

• “Sayıların Ötesinde: Nüfus ve çevre üzerine sosyalist bir tez” başlıklı makalelerinde Martin Empson ve Ian Rappel nüfus üzerinde sürdürülen ilkel tartışmalara Marksist bir perspektiften yanıt üretiyor. 

Ozan Tekin, “İklimi kurtarmak için tek yol devrim!” başlıklı yazısında, iklim krizinin tüm canlı yaşamını tehdit eden boyutunu, bu krizin kapitalist üretim ve yeniden üretim süreçleriyle bağlantısını tartışıyor. 

Tuna Emren, Enternasyonal Sosyalizm dergisinin elinizde tuttuğunuz sayısıyla aynı günlerde yayına hazırlanan bir kitabı tanıtıyor. Söndür Ateşi: Yeşil Yeni Düzen ve Küresel İklim İstihdamı başlıklı kitap, Jonathan Neale’in son eseri.

Bültene kayıt ol