Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

20.06.2016 - 14:03

İşçiler AKP'den nasıl kopar?

Uzun bir süredir işçi sınıfının büyük bir kesimi oyunu bir burjuva partisi olan AKP’ye veriyor. İşçilerin burjuva partilerden birini, mevcutlar içinde de ehveni şer olarak gördüğü AKP’yi tercih etmesinin önemli bir nedeni solun, sosyalistlerin işçi sınıfını örgütlemek için uygulamakta oldukları yanlış politikalardır.

2015 Mayıs’ında otomotiv sektöründe direnişler başladığında, eylemlere katılan işçilerin büyük çoğunluğu AKP’ye oy veriyorlardı, ama sınıf bilinci kendiliğinden öne çıktı, işçiler haklarını almak için direnmek gerektiğini kavradı. İşçi sınıfı bilincinin bu şekilde öne çıkması pek çok defa gerçekleşti, ama devamlılık gösteremedi. 

Çünkü işçi sınıfının bilinçlenmesinde ve örgütlenmesinde asıl sorumluluk üstlenmesi gerekenler, yani sosyalistler AKP iktidarını teşhir etmek için işçi sınıfını birleştiren değil bölen, ayrıştıran bir dil kullandılar. Sosyalistlerin laikliği öne çıkaran dili, kendisini aynı zamanda dindar ve muhafazakâr gören işçilerde karşılık bulmadı. Laiklik eylemleri düzenlemek, AKP’lileri gerici olarak nitelendirmek dindar işçilerin sınıf bilincine sahip olması ve haklarını aramak için eylem yapması düşüncesini geriye itti.

Tüm dünyada küresel kapitalizmin krizi adım adım yükseliyor. AKP iktidarındaki Türkiye’nin bu krizden etkilenmemesi mümkün olmayacak. Sonuçta ekonomik krizin yükü işçi ve emekçilerin sırtına giderek daha fazla binecek, işçi sınıfı AKP’nin gerçek yüzünü görecek, AKP’nin bir burjuvazi partisi olduğunu anlayacak.

Sosyalistlerin bugün yapması gereken bıkmadan usanmadan AKP’nin gerçekte bir burjuva partisi olduğunu işçi sınıfına anlatmaktır. Bunu yaparken de işçi sınıfının değerlerini aşağılamamalı, ötekileştirmemelidir. Bu topraklarda yaşayan işçilerin büyük bir kesiminin dindar, muhafazakâr, bir kesimin Alevi, bir kesimin Kürt vb. kimliklere sahip olduğunu unutmamalıdır. Bütün bu kimliklere saygı gösteren ama kurtuluşun işçi sınıfının kendi haklarını elde etmek için vereceği mücadele olacağını öngören bir söylem, işçi sınıfı hareketinin güçlenmesi için önemlidir.

İşçi sınıfının mücadeleci unsurları asgari ölçüde bilinçlenmeden ve örgütlenmeden sınıfın birliği sağlanamaz. İşçi sınıfının birliğini sağlamak için, AKP’ye oy vermiş işçiler dâhil tüm öncü ve mücadeleci işçileri kazanmak üzere sabırlı bir faaliyet yürütmek gerekir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol