Dünya 1930’lara geri mi dönüyor?

Tiannanmen Meydanı'ndan bugüne

Bundan 28 yıl önce ismi “Cennetsel Barış Kapısı” anlamına gelen  Tiananmen Meydanı günümüze ilham veren büyük bir özgürlük hareketine tanıklık etti.

Lenin'den işçilere 1 Mayıs çağrısı

Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri mücadelelerini kutladıkları gün. Bu büyük mücadelede iki dünya karşı karşıya duruyor: sermayenin dünyasına karşı emeğin dünyası; sömürünün ve köleliğin dünyasına karşı kardeşliğin ve özgürlüğün dünyası.

Engels'ten 1 Mayıs öncesi Alman işçilerine...

Bugün Alman işçilerine, yaklaşmakta olan ve İngiltere'de bilhassa bu yıl özel bir önem taşıyan 1 Mayıs kutlamalarından daha anlamlı ne anlatabilirim?

Rosa'nın kaleminden 1 Mayıs

Bir proleter bayram gününü, sekiz saatlik iş gününü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya'da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856'da, sekiz saatlik işgünü lehinde gösteriler yaparak, toplantılar ve eğlenceler düzenleyerek, hep birlikte bir günlük iş bırakmaya karar verdiler. Bu kutlamanın yapılacağı gün olarak da 21 Nisan tarihi saptandı. Avustralyalı işçiler bu kararı, yalnızca 1856'da uygulamaya niyetlenmişlerdi. Ama bu ilk kutlamanın Avustralyalı proleter kitleler üzerinde çok büyük etkisi oldu, onları canlandırıp yeni bir heyecana yol açtı ve bu kutlamanın her yıl tekrarlanmasına karar verildi.

1 Mayıs ve Enternasyonal – Lev Troçki

İkinci Enternasyonal döneminde tüm işçi hareketinin niteliği 1 Mayıs bayramının tarihinde ve kaderinde yansımasını bulmuştur.

Nisan Tezleri: Devrimin dönüm noktası

Rusya’da 1917 yılının Şubat ayında Çarlık rejimi işçilerin yaklaşık bir haftalık mücadelesinin sonunda yıkılmış, işçi sınıfının ordu içindeki askerleri devrime kazanabilmesi sayesinde Rusya tüm dünya ezilenlerine ilham veren bir özgürlük döneminin kapısını aralamıştı. Şubat devriminin belirleyici öğesi, Sovyet’ti.

Apartheid'ı yıkan siyah öfke

Güney Afrika tarihinin uzun bir dönemini “aparthaeid” adı verilen, beyazlardan oluşan azınlığın ülkenin geniş bir kesimini oluşturan siyahlar üzerinde ekonomik, sosyal ve politik güç kullandığı ırk ayrımcı bir rejim oluşturmakta.

“Kadınlar kendi güçlerini...’’

Rus Devrimi çoğu ezilen için büyük değişimler getirmişti. İngiltere'de yayımlanan aylık dergi Socialist Review, kadınların kendi hayatlarının kontrolünü nasıl ele geçirdikleri ve mücadeleye liderlik ettikleriyle ilgili sosyalist aktivist Emma Davis’le konuştu.

Yoksullar zenginlere niye inanır?

Çok bilinen bir atasözü var, “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.”

Geri 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İleri

SEÇTİKLERİMİZ


Bültene kayıt ol