1968 hareketi ve Stalinizm

Ekim Devrimi'nden bugüne partinin rolü

Parti tartışmaları sınıf mücadelesinin her evresinde ateşli bir şekilde sürüyor. İşçi sınıfının iktidarı ele geçirmesinde belirleyici bir rol oynayan Bolşevik Partisi'nin deneyleri, bu ateşli tartışmalarda genellikle merkezde oluyor.

AfD: Sağ popülizm neden yükseliyor?

(Bu yazı, AltÜst dergisinin 24. sayısından alıntıdır. AltÜst'e ulaşabileceğiniz satış noktaları: http://www.altust.org/satis-noktalari/)

Ülkesinde Suriyeli istemeyenler

(Bu yazı, AltÜst dergisinin 24. sayısından alıntıdır. AltÜst'e ulaşabileceğiniz satış noktaları: http://www.altust.org/satis-noktalari/)

Kapital: İş başında bir vampir

Karl Marx'ın Kapital'inin ilk ciddi, yüz elli yıl önce yayımlandı. Kapital'e dair yeni bir rehber kitabın yazarı olan Joseph Choonara, Kapital'in bugünkü güncelliğini açıklıyor.

Ekim Devrimi'nden ilham almak

Kapitalizmin kendi yapısından kaynaklanan krizler, yeni bir topluma geçiş seçeneğini de maddileştiririr.

“Trump felaketine karşı”

ABD'de mücadele eden sosyalist örgüt ISO'nun (Uluslararası Sosyalist Örgüt) üyelerinden Bill Mullen, Trump'a karşı mücadele edilen dönemin derslerini Marksist.org için kaleme aldı:

Leon Troçki bugün niçin hâlâ güncel?

Kemer sıkma politikaları, savaş ve baskı farklı bir toplum isteyen binlerce insanı radikalleştiriyor. Ancak bu, bizim böyle bir toplum için nasıl mücadele ettiğimiz tartışmasını da açıyor.

Birleşik cephe: Ne için, nasıl, kiminle?

Gezi, 15 Temmuz direnişi, Adalet yürüyüşü ve mitingi... Özgür ve demokratik bir Türkiye'den yana olan her işçinin çok iyi bildiği gerçek, bugün milyonlar tarafından kavranmış durumda: Birleşik mücadele vermeden kazanamayız.

Milliyetçilik neden tehlikeli bir ideoloji?

Milliyetçilik, herkesin kendi politik meşrebine göre farklı maskeler takıp karşımıza çıkabiliyor.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İleri