Kıbrıs çözüme yakın mı?

Stalin ve Troçki...

“Ama ya yaşayanlar üzerine çöken felaketlere ne diyeceğiz? İç savaşın ateş ve kanına? Devrimin sonuçları eninde sonunda verilen kurbanları haklı çıkarıyor mu? Bu teolojik ve dolayısıyla da kısır bir sorudur. Aynı şekilde, kişisel yaşamın zorlukları ve büyük acıları karşısında da ‘doğmaya değer miydi?’ denebilir. Yine de melankolik düşünceler şimdiye dek insanları ne doğrumaktan ne de doğmaktan alıkoydu. İçinde yaşadığımız hoşgörülemez felaketler çağında bile, dünyamız nüfusunun yalnızca çok küçük bir bölümü intihara başvuruyor. Oysa halklar devrimde hoşgörülemez acılara bir çıkış yolu ararlar.” (Troçki, Rus Devriminin Tarihi, Cilt 3)

Faşizm, darbe, birleşik mücadele

1917 Rus devriminin zaferi ne yazık ki Avrupa’da büyük sosyal demokrat partiler olmasına rağmen bir dünya devrimine dönüşemedi. Bunun sebebi 1914’te kendi ülkelerinin ordularını desteklemiş olan sosyal demokrasinin tarihsel ihanetiydi.

(Özel yayın) Troçki'nin devrimci geleneği

Rus Devrimi'nin ve Bolşevik Parti'nin önderlerinden Lev Troçki, 1940 yılında, kaldığı eve röportaj yapma bahanesiyle gazeteci kılığında giren, NKVD ajanı Ramón Mercader adlı bir İspanyalı stalinist tarafından öldürülmüştü.

Eşitsiz-bileşik gelişim ve tarihsel...

2008’de küresel finans sistemi krize girdi ve neoliberalizmin işlemediği sistemin savunucuları tarafından bile itiraf edilmeye başlandı. Krize karşı pek çok yerde tepki gelişmiş olmasına rağmen mücadelenin patladığı yer 2011’den itibaren Ortadoğu ülkeleri oldu.

Troçki’nin Edebiyat ve Devrim’i...

1922 ve 1923 yıllarında, Rus Devrimi hâlâ ölüm kalım mücadelesi verirken, yeni hükümette başkan yardımcısı olma görevini reddeden Lev Troçki’nin  Edebiyat ve Devrim gibi koca bir kitabı sanatsal sorunlara vakfetmesi garip gelebilir. Bu, tam da Lenin’in sağlığının hızla bozulmaya başladığı ve bunun yarattığı siyasal karmaşada Stalin’in Bolşevik Parti liderliğini ele geçirdiği dönem.

Troçki ve troçkizm hakkında iki kaynak

Tony Cliff, Türkiye’de daha çok Rusya’da Devlet Kapitalizmi eseriyle bilinir.

Aksayan sürekli devrim

Troçki, sürekli devrim teorisini 1905 Devrimi’nin ışığında geliştirdi.

Stalinizm ve Bolşevizm zıt kutuplardır

Stalinizm, Bolşevizmin doğal sonucu mudur? Bütün gericiler bunu ısrarla iddia etmektedir ve buna Stalin de sahip çıkmaktadır. Menşevikler, anarşistler ve kendini Markist olarak gören bazı sol doktrinerlerin hepsi buna inanmaktadır.

21. yy sosyalizmine yön veren gelenek

Rusya'da sosyalist devrimin Lenin'le birlikte lideri Lev Troçki'ye 20 Ağustos 1940'da sürgünde yaşadığı Meksika'da Stalinist rejimin bir ajanı tarafından suikast yapıldı. Troçki ertesi gün hayatını kaybetti.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İleri