13 Aralık 1980: 12 Eylül darbecileri Erdal Eren'i idam etti

4 Temmuz 1776: Amerikan Bağımsızlık Günü

Kuzey Amerika'daki 13 İngiliz sömürgesinden gelen delegeler tarafından hazırlanan Bağımsızlık Bildirgesi, 4 Temmuz 1776 tarihinde Philadelphia'da toplanan kongre tarafından kabul edildi. Bildirge, bu sömürgelerin Büyük Britanya'dan ayrıldıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri adıyla bağımsız bir cumhuriyet kurduklarını ilan ediyordu. O günden sonra 4 Temmuz "Amerikan Bağımsızlık Günü" olarak kutlanmaya başladı, ancak bildirgedeki demokratik hakların çiğnenmesi uzun sürmedi.

30 Haziran/1 Temmuz 1934: “Uzun Bıçaklar Gecesi”

Dünyayı sarsan büyük ekonomik ve politik krizin ardından küçük burjuva kitlelerin öfkesini ve korkusunu örgütleyen faşistler, krizi büyük burjuvazi lehine çözmek üzere iktidara gelmişlerdi. İktidara gelir gelmez işe işçi sınıfının bütün örgütlerini dağıtmakla başlayan Nazilerin krizi büyük sermaye lehine çözme arzusu, küçük burjuva kitlelerin çıkarlarıyla çelişiyordu.

28 Haziran 1956: Polonya işçi sınıfı stalinizme karşı ayaklandı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmı stalinist SSCB tarafından ele geçirildi ve kukla "komünist" rejimler kuruldu. Sözde birer işçi devleti olan bu rejimler işçilerin azgın bir sömürüye tabi tutulduğu, her türlü hak ve özgürlüğün rafa kaldırıldığı birer diktatörlüktü. Doğu Avrupa işçileri stalinist diktatörlüklere baş kaldırdılar; önce Doğu Almanya'da, ardından Polonya'da yüz binlerce işçinin katıldığı gösteriler stalinistler tarafından kan ve şiddetle bastırıldı.

27 Haziran 1905: Potemkin Zırhlısı, 1905 Devrimi’nin kıvılcımını çakıyor

Rusya'ya ait Potemkin Zırhlısı'nın mürettebatı, kendilerine kurtlu et yedirilmek istenilmesi üzerine direnişe geçti. Subaylar, direnişi şiddet kullanarak bastırmaya çalıştılar fakat askerler tayfaları kurşuna dizmeyi reddettiler. Gemi, askerlerden ve tayfalardan oluşan bir komitenin eline geçti. Alınan kararla Potemkin bir işçi şehri olan Odessa'ya gitti ve burada işçi grevlerini destekledi.

25 Haziran 1947: Soykırım tanığı Anne Frank'ın hatıra defteri yayınlandı

Anne Frank, Holokost’ta yaşamlarını kaybetmiş sayıları bir milyonu geçen Yahudi çocuklardan birisidir. 12 Haziran 1929'da, Almanya’nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Holokost esnasında Amsterdam’da saklandı, ancak Nazilerce ele geçirildi. Ablasıyla birlikte Bergen-Belsen Toplama Kampı’nda tifüsten öldü. Saklanırken yazdığı günlük, Holokost’a hayatını kaybeden çocukların simgesi haline geldi.

24 Haziran 1948: Abluka altında bulunan Batı Berlin'e hava köprüsü kuruldu

Savaştan sonra Almanya'nın SSCB, İngiltere, Fransa ve ABD tarafından işgal edilmesiyle birlikte, işgalci güçler arasında hızla anlaşmazlıklar baş gösterdi. Berlin'de İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetlerinin işgal ettikleri üç sektörü birleştirip ortak para birimine geçmeye karar vermeleri üzerine, SSCB bunu kendi ekonomisine yapılmış bir saldırı olarak algıladı. Bunun üzerine Batı Berlin'i ablukaya aldı.

20 Haziran 1933: Devrimci sosyalist Clara Zetkin hayata gözlerini yumdu

Clara Zetkin 1857'de doğdu. Fransız burjuva devriminin etkisiyle serbest burjuva eğitim alarak büyüdü ve ilk gençlik çağından itibaren sosyalizm düşüncesine sempati duymaya başladı. Leipzig'de burjuva kadın hakları savunucularının yönettiği bir öğretmen okuluna devam etti. Onun önerisiyle 8 Mart "Emekçi Kadınların Mücadele Günü" olarak kabul edildi. Zetkin, 1933 yılında hayata gözlerini yumdu.

19 Haziran 1862: Amerika Birleşik Devletleri’nde kölelik kaldırıldı

Amerika kıtasının uçsuz bucaksız topraklarının Avrupalı işgalciler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, bu verimli toprakları işleyecek işgücü ihtiyacı ortaya çıktı. Avrupa'dan gelen yoğun göç dalgalarına rağmen, işgücü açığını kapamak için insanlık dışı her türlü yöntemle Afrika'nın yerli halkları köle olarak Amerika'ya taşındı. 18. yüzyılın ortalarında nüfusun neredeyse yarısı kölelerden oluşuyordu.

17 Haziran 1995: Kamu emekçilerinin büyük Ankara eylemi

1 Haziran'da KÇSKK (Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu) tarafından baskı ve sürgünlerin durdurulması, siyasi iktidarın yargı üzerindeki baskılarının kalkması, meclise sunulan grev ve toplu sözleşme hakkı içermeyen anayasa değişikliği maddesinin geri alınması ve grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması taleplerinin ön plana çıkarıldığı eylem programı açıklandı.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İleri