13 Aralık 1980: 12 Eylül darbecileri Erdal Eren'i idam etti

1 Ağustos 1936: Berlin “Nazi” Olimpiyatları’nda ırkçılık ağır bir darbe yedi

1930'lu yıllarda Nazilerin spor imajı "Aryan" ırksal üstünlüğü ve fiziksel yeteneği efsanesini geliştirmeye hizmet ediyordu. Alman sanatçılar heykellerde ve diğer çalışmalarda atletlerin çok gelişmiş kaslarını, kahramanca güçlerini ve Aryan yüz özelliklerini açıkça belirterek idealize ediyorlardı. Bu imaj, Nazi rejiminin "her Alman asker doğar" düşüncesi temelinde militarizme verdiği önemi de yansıtıyordu.

29 Temmuz 1950: Savaş karşıtı Behice Boran ve Adnan Cemgil tutuklandı

İkinci Dünya Savaşı sonrası, uluslararası politikada iki kutuplu bir sistem oluşmuştu: ABD'nin başını çektiği Batı bloğu ve Stalinist SSCB'nin öncülük ettiği Doğu Blok'u. SSCB'nin Doğu Avrupa'yı kendi denetimine almasının ardından Almanya'nın birleştirilmesi ve Berlin Ablukası gibi meseleler Batı Avrupa ülkelerini endişelendirmişti. Bu nedenle Benelüks ülkelerinin girişimiyle 1948 yılında Batı, Avrupa Birliği adıyla bir oluşuma gidildi.

27 Temmuz 1953: Kore savaşı sona erdi

Kore yarımadasında bundan 67 yıl önce, üç yıl süren bir savaş yaşanmıştı. Bu üç yıllık sıcak çatışmaya neden olan anlaşmazlıkların kökeni 20. yüzyılın başlarına  kadar gitmektedir. 1905 Japon-Rus Savaşı sonrasında Kore Yarımadası Japonya tarafından işgal edilmişti. Japon işgal kuvvetleri, Kore halkı üzerinde uzun yıllar baskı uygulamış ve zorla Japonlaştırma politikası izlemişti. 1930'lu yıllardan itibaren Japon militarizminin yayılma siyaseti izlemesi, Asya Pasifik bölgesinde ekonomik çıkarlarını korumaya çalışan ABD ile Japonya'yı karşı karşıya getirmeye başlamıştı.

25 Temmuz 1951: Nazım Hikmet'in Türkiye vatandaşlığından çıkartılmasına karar verildi

Nazım Hikmet, yıllarca hapislerde çürütüldükten sonra 1950 yılında serbest bırakıldığında sağlığı iyiden iyiye kötüleşmişti. Zaten mahpusluğunun son dönemini açlık grevleri yaparak geçirmişti. Serbest kaldıktan sonra dayısının kızı Münevver Berk ile evlendi. İpek Film Stüdyosu'nda çalışmaya başladı. Ancak kamuoyunun yoğun baskısı nedeniyle Nazım Hikmet'i serbest bırakan Demokrat Parti, ondan hâlâ korkuyordu.

23 Temmuz 1924: Meksikalı devrimci Panço Villa öldürüldü

Panço Villa, borçlu bir tarım işçisinin oğlu olarak Durango eyaletinde San Juan Del Río'da dünyaya geldi. Asıl adı Doroteo Arango'dur. On altı yaşındayken çalıştığı çiftliğin sahibinin oğlunun kız kardeşline tecavüz ettiğini gördü ve onu öldürdü. Bu olaydan sonra Kuzey Meksika'nın dağlarını mesken tutmuş olan çetelere katıldı. Kısa bir süre sonra kendi çetesini oluşturdu ve onları devrimci fikirlerle donattı.

12 Temmuz 1904: Pablo Neruda dünyaya geldi

Pablo Neruda, Şili'de demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl ismi Neftali Ricardo Reyes Basalto'ydu. Küçük yaşta annesini kaybetti. 1920'de 'Selva Austral' isimli edebiyat dergisinde 'Pablo Neruda' adıyla yazmaya başladı. Şair, bu takma ismi Çek şair Jan Neruda'da anısına seçmişti. Sonradan tüm hayatı boyunca bu ismi yasal adı olarak kullandı.

10 Temmuz 1995: Mehmet Ali Aybar yaşamını kaybetti

1908 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Aybar, Hareket Ordusu kumandanlarından Hüseyin Hüsnü Paşa ve matematikçi Gelenbevi İsmail Efendi'nin torunuydu.Çocukluğu, Cihangir, Yeşilköy ve Kuzguncuk'ta geniş aile çevresinde geçti. Yeşilköy'deki Fransız Okulu'nu ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1939'da İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Devletler Hukuku doktoru iken, Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne hukuk araştırmaları yapmaya gitti.

8 Temmuz 1937: Filistin’in bölünmesini öneren “Peel Raporu” yayınlandı

Yahudi göçünün hızlanması üzerine 1936'da bir araya gelen Arap liderleri, Yahudilere karşı mücadelede önderlik edecek Arap Yüksek Komitesi'ni kurdular ve başlattıkları genel grevi ulusal bir ayaklanmaya dönüştürdüler. Bunun üzerine Filistin'e gelen bir komisyon, Yahudilerle Arapların aynı devlet içinde yer almasının mümkün olamayacağını, Filistin'in bölüştürülmesi gerektiğini öneren Peel Raporu'nu yayınladı.

6 Temmuz 1907: “Yaşasın yaşam” - Frida Kahlo doğdu

Frida Kahlo, 6 Temmuz 1907 günü Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón ismiyle dünyaya geldi.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İleri