21 Ocak 2008: “Eyak” dilini konuşan son insan olan Marie Smith Jones öldü

23-24 Aralık 1978: Maraş Katliamı

1978 yılının sonlarında Maraş'ta gerçekleştirilen Alevilere yönelik katliam, Türkiye'de devletin de zaman zaman desteklediği faşist hareketin en kanlı yüzüydü. Maraş katliamı aynı zamanda daha önce başlatılmış olan provokasyon zincirinin son halkasıydı. Maraş'ta yaşananların hemen ardından 13 ilde sıkıyönetim ilan edilecek ve bir buçuk yıl sonra gerçekleşecek olan askeri darbenin gerekçelerinden biri de bu olay olacaktı.

22 Aralık 1942: Naziler antifaşist “Kızıl Orkestra” üyelerini idam etti

Nazilerin gizli polis örgütü Gestapo için Kızıl Orkestra kavramı, içinde birden fazla direniş grubunun bulunduğu bir çatıyı temsil ediyordu. Bu gruplar İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı direniş çağrısı yapıyor ve ilişkileri sayesinde edindikleri bilgileri başta SSCB olmak üzere Almanya'nın savaştığı ülkelere vererek karşı-casusluk faaliyetinde bulunuyorlardı. Bu direniş grupları ağırlıklı olarak Harro Schulze-Boysen, Avid Harnack ve Rudolf von Scheliha gibi isimlerin etrafında toplanmıştı.

21 Aralık 1972: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir Nazi seçildi

1972-82 yılları arasında BM Genel Sekreterliği yapan, 1986 yılında da Avusturya cumhurbaşkanlığına seçilen Kurt Waldheim'in İkinci Dünya Savaşı'nda SA üyesi bir Nazi istihbarat subayı olduğu ortaya çıktı. Waldheim da bütün Nazi artıkları gibi yanlış bir şey yapmadığını, sadece emirleri uyguladığını iddia etti. Birçok ülke Waldheim'a ülkeye giriş yasağı koydu.

20 Aralık 1924: Kırkkilise mi, Kırklareli mi? Binlerce yıllık bir kültürün yok edilişi...

İttihatçılar, "Anadolu'yu Türkleştirme" projesine Ermenileri soykırıma tabi tutarak başlamışlardı. Hemen ardından 1920-24 arasında Anadolu Hristiyanları neredeyse tümüyle yok edildi. Fakat İttihatçı/Kemalist ırkçılar/milliyetçiler için bu kadar da yeterli değildi; Anadolu'da Hristiyanlığın tüm izlerini bir daha geri gelmemek üzere hafızalardan ve kayıtlardan silmeye çalıştılar.

18 Aralık 1929: Vatandaş! Bugün kaç para sarf ettin, biliyor musun?

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik modeli sermayenin millileştirilmesi hedefine dayanıyordu. Bu dönemde devlet eliyle "saksıda burjuvazi" yetiştirilme politikaları izlendi, ancak "milli burjuvazi" yetiştirme politikaları kısa sürede iflas etti. 1929 büyük buhranının da etkisiyle Türk parasının değeri hızla düştü, dış açık %100'den fazla gerçekleşti.

15 Aralık 1989: Romanya Devrimi başladı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Stalinistlerin denetimine giren Romanya, 50 yıldan uzun bir süre işçiler için bir cehennem oldu. Sanayileşmek ve "kapitalist" ülkeleri hızla yakalayarak geçmek adına işçiler çok yoğun bir sömürüye tabi tutuldu. Ancak kendisini hakim sınıf olarak örgütleyen bürokrasinin sonu bütün diktatörlükler gibi oldu; işçiler sözde "işçi" devletini kendi elleriyle tarihin çöplüğüne gönderdiler.

13 Aralık 1980: 12 Eylül darbecileri Erdal Eren'i idam etti

Erdal Eren, bir askeri öldürdüğü iddiasıyla 12 Eylül darbecileri tarafından yargılandı. Eren'in henüz 18 yaşında olmadığının anlaşılması üzerine, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bir düzmece kemik raporuyla yaşı 18'e çıkartıldı ve idam edildi. Bu cinayet tüm dünya tarafından lanetlendi. Darbecilerin hesap verecekleri suçları listesinin ilk sıralarında Erdal Eren cinayeti bulunuyor.

11 Aralık 1918: “Gulag Takımadaları”nın yazarı Aleksandr Soljenitsin doğdu

Aleksandr İsayeviç Soljenitsin, 11 Aralık 1918'de Güney Rusya'da doğdu. Matematik ve felsefe eğitimi gördükten sonra öğretmen olarak çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı savaştı. Savaşın bitmesinden hemen önce Stalin'i eleştirdiği için tutuklandı. 1945'ten 1956'ya kadar çeşitli toplama kamplarında kaldı. Sonra kanser hastası olduğu ve nasıl olsa öleceği düşünüldüğü için serbest bırakıldı.

10 Aralık 1993: Özgür Gündem gazetesi yüzlerce polis tarafından basıldı

Özgür Gündem gazetesi, yayın hayatına 30 Mayıs 1992'de İstanbul'da başladı. Kısa zamanda binlerce baskı adedine ulaşmayı başardı. Bunun üzerine gazete çalışanlarına, dağıtıcılarına ve okurlarına yönelik sistematik saldırılar başladı. Onlarca insan Özgür Gündem'de çalıştığı veya okuduğu için katledildi, işkence gördü. 10 Aralık 1993'te gazete merkezi yüzlerce polis tarafından basıldı. Kürt basınının mücadelesi güçlenerek devam etti. Bundan 23 yıl sonra, 2016 yılında OHAL döneminde Özgür Gündem bir kez daha kapatıldı.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 İleri