25 Mart 1907: Romanya'da köylüler kötü yaşam ve çalışma koşullarına isyan etti

19 Mart 1975: Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu

İşçi sınıfının ve devrimcilerin verdiği mücadelenin giderek yükselmesi üzerine, burjuvazinin özlemlerinin bir ifadesi olarak dönemin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 19 Mart 1975 tarihinde Süleyman Demirel'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi tarafından kurulan koalisyon, ilk iş olarak işçi sınıfına savaş ilan etti.

16 Mart 1988: Halepçe katliamında binlerce Kürt katledildi

Bundan tam 29 yıl önce bugün, Irak ordusuna bağlı uçaklar Halepçe kasabasının üzerine gaz bombaları ve kimyasal silahlar yağdırdılar.

15 Mart 1938: Stalin'in mahkemelerinde yargılanan Buharin'le beraber 18 kişi idam edildi

Buharin, Bolşevik Partisi'nin önde gelen üyelerinden ve en parlak teorisyenlerinden birisiydi. Marksist emperyalizm teorisine ciddi katkıları oldu. Stalinist karşı devrimde, bürokrasinin yanında tutum aldı. Ancak bu onun stalinizmin kurbanlarından birisi olmasını engellemedi. 15 Mart 1938'de 18 kişiyle beraber idam edildi.

12 Mart 1971: Darbeciler bir kez daha insanlığa karşı suç işlediler!

1971 yılında dünyayı sarsan '68 devrimci dalgasının etkisiyle Türkiye'de de işçi sınıfının ve devrimci hareketin mücadelesi yükselişe geçti. 15-16 Haziran'da yaşanan görkemli direnişle işçi sınıfının kendine güveni giderek artıyor, öğrenci hareketleri radikalleşme yolunda hızlı adımlar atıyordu. Egemen sınıfların bu durum karşısında çaresiz kalması sonucu, ordu fiilen darbe yaparak işçi sınıfına ve devrimcilere savaş ilan etti.​

11 Mart 1933: Naziler büyük alışveriş merkezilerine saldırmaya başladı

Nazilerin SS ve SA örgütleri tarafından 11 Mart 1933 cumartesi günü düzenlenen alışveriş merkezi saldırısında, özellikle Yahudilere ait mağazalar hedef alınmıştı. Küçük burjuva kitlelerin öfkesini ve korkusunu örgütleyerek iktidara gelen Nazilerin içinde bir kanat krizi büyük burjuvazi lehine çözmeye çalışırken, özellikle SA'lar küçük burjuvazinin çıkarlarını savunan bir ekonomik model önermekteydi.

Ekmek, gül ve özgürlük istiyoruz!

8 Mart 1908'de tekstil işkolunda çalışan yaklaşık 15 bin kadın, New York'ta yürüdü. Bu kadınlar oy hakkı, daha iyi bir maaş ve yaşanabilir bir hayat istiyorlardı. 1911 yılında ilk kez kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden bu yana kadın özgürlük hareketi ve mücadelesinde çok yol kat edildi. O günden bugüne bu yolu kadın ve erkek işçiler, patronlarına ve sistemin baskılarına karşı birlikte direnerek yürüdü. Bu, birleşik mücadelenin tarihi oldu.

“Ya barbarlık, ya sosyalizm!”

Dünya proletaryasının devrimci önderlerinden Rosa Lüksemburg, hayatı boyunca reformizme ve milliyetçiliğe karşı devrimci sosyalizmin bayrağını yükseltti. Birinci Dünya Savaşı'nda sosyal demokrasinin kendi burjuvazisini destekleme ihanetine karşı mücadele etti. 1919'da SPD'nin silahlı çeteleri tarafından katledildiğinde henüz 48 yaşındaydı, fakat geriye zengin bir teori ve mücadele geleneği bıraktı.

25 Şubat 1941: Hollandalı işçiler, Nazilerin Yahudi katliamına karşı genel greve gittiler

II. Dünya Savaşı sırasında Mayıs 1940'ta Hollanda, Almanlar tarafından işgal edildi. Nazilerin Amsterdam'da Yahudi mahallesinde şiddet eylemlerine başlamaları üzerine, Hollandalı işçiler bu durumu protesto etmek için genel greve çıktılar. Grev 25 Şubat günü başladı ve ertesi gün büyük ölçüde bastırıldı. Nazilere karşı Yahudiler için Yahudi olmayanlar tarafından yapılan ilk grev olarak tarihe geçti.

22 Şubat 1680: Meşhur “cadı” Catherine Monvoisin yakılarak öldürüldü

Avrupa'da yaşanılan cadı avı zirvesine sanıldığı gibi ortaçağda değil, yakınçağda ulaşmıştı. Protestanlığın yayılmasına karşı harekete geçen Katolik Kilisesi, Avrupa'nın küçük buzul çağına girmesini fırsat bilerek, özellikle Protestanlığın yayılmakta olduğu kuzey ülkelerinde cadı avı altında terör estirmeye başladı. Giderek soğuyan kışların, kötü hasatların, yayılan buzulların suçlusu cadılardı; kilise bu düşünceyi yayarak kendi varlık sebebini sağlamlaştırmaya çalışıyordu.

1 2 3 4 5 6 İleri