Kriz zamanlarına dair bir “Yeni Western”

Wall Street ve Gezi

Aslında Seattle'da ateşlendi fitil. İnsanların şiddete başvurmadan, tepkilerini düşünceleriyle dile getirdikleri, yalnızca bedenlerini ortaya koydukları yeni bir tür yığınsal hareket, o günden sonra yönetenleri de, aşağıdan yukarı çıkmaya çalışan yığınları da çok yakından ilgilendirdi. 

Yabancılaşma: Marx'ın teorisine bir giriş

Gündelik tecrübeler epeyce bunaltıcı olabilir. İster vasat işinizin zorunlu bir parçası olan tuvalet temizleme rutini, ister –aslında önlenebilir olan- iklimin çöküşü ihtimali, hatta isterse Kardashian ailesinin düşüncesiz ahlaksızlığı olsun hayat bizim kendi eylemliliğimiz ve bireyselliğimizle ilgisiz gibi gözüküyor. Tüm bunlar, Dan Swain'in Karl Marx'ın yabancılaşma anlayışının onun tüm hayatı boyunca ürettiği eserlerin arasında nasıl geliştiğini göstermeye çalışan kitabının temelini oluşturuyor.

Geri 1 2 3 4