10 Eylül 1943: Faşist diktatör Mussolini için sonun başlangıcı

10.09.2017 - 13:49

Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU!
Tek başına
yapayalnız
karanlıklara
bırakılmış bir çocuk gibi
bağıra bağıra
kendi sesiyle uyanarak,
korkuyla tutuşup
korkuyla yanarak
durup dinlenmeden konuşuyor.
Mussolini çok konuşuyor TARANTA – BABU
çok korktuğu için
çok konuşuyor!

1922 yılında işçi mücadelesinin önüne geçmek isteyen Kral Emmanuel III.’ün de desteğiyle faşist lider Mussolini, “Duçe” unvanını alarak İtalya’nın diktatörü oldu. Mussolini ilk olarak Faşist Parti dışındaki diğer partileri kapattı, sendika hareketleri kanun dışı ilan etti, kitap ve gazetelere sansür getirdi, eğitimi sıkı kontrol altına aldı. Bu arada kitle tabanı olan küçük burjuvaziyi destekledi ve güçlendirdi.

İtalya da Almanya gibi sömürgelere sahip değildi ve hammadde ihtiyacını karşılayamıyordu. Bu nedenle 1935 yılında Habeşistan’a asker çıkardı. Uzun ve zorlu bir savaş sonunda Habeşistan’ı işgal eden İtalya,1936 yılında Nazi Almanyası ile Roma-Berlin mihverini kurdu. Bu tarihten sonra devamlı Hitler’in etkisinde kalan Mussolini, 10 Temmuz 1940’da müttefiklere savaş ilan etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan ordusu Kuzey Afrika ve Balkanlar’da Müttefik kuvvetlerine mağlup oldu. Nazi Almanyasından aldığı destekle işgal ettiği bölgelerde direnmeye çalıştı, ancak faşistler İtalya’da güç kaybetmeye başlamışlardı. Komünistler önderliğindeki direnişçilerin ülkede etkili olması ve Müttefiklerin 1943’de Sicilya’ya çıkartma yapmasının ardından Mussolini’nin kabinesi olan “Yüksek Faşist Konsey”, Mussolini’yi görevden aldı. Mussolini buna karşı çıkınca, tutuklanarak bir otele kapatıldı. Yeni kurulan hükümet, Müttefiklere kayıtsız şartsız teslim oldu.

Bunun üzerine Nazi Almanyası derhal harekete geçerek, Kuzey İtalya’yı işgal etti. 10 Eylül 1943’de Alman birlikleri Roma’ya girdi. 12 Eylül 1943’de Alman paraşütçüleri Mussolini’yi Gran Sasso’da tutuklu bulunduğu otelden kurtararak uçakla Viyana’ya kaçırdı.

Kuzey İtalya’da Nazilerin kuklası olan “İtalya Sosyal Cumhuriyeti” isimli bir kukla faşist devlet kuruldu. İtalya’da kendine bağlı birliklerle mücadeleyi sürdüren Mussolini Nisan 1945’de, yani savaşın son günlerinde kaçmaya çalışırken, İtalyan direnişine mensup partizanlar tarafından öldürüldü. Ertesi gün Mussolini’nin, sevgilisinin ve birkaç yandaşının cesedi Milano’da Loreto Meydanı’nda baş aşağı sallandırıldı.