İklim krizinden en çok etkilenenler kadınlar!

08.03.2015 - 13:52

"İklim için hareket geç" kampanyası dahilinde mücadele eden "İklim için kadınlar", 8 Mart için bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyleydi:

8 Mart’ta ataerkiye karşı mücadelede yine meydanlardayız. Bizim kadın mücadelemiz iklim mücadelesinin bir tamamlayanı ve iklim mücadelesi de kadın mücadelesinin gözardı edilemez bir parçasıdır.

İklim krizinden en çok etkilenenler kadınlar!

Erkek egemen zihniyetin tüm canlı türlerini nesneleştirip sömürmesinin sonuçlarından biri olan iklim değişikliği gezegenimizin en büyük ortak sorunu olarak karşımızda. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kadınları iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarının yol açtığı risklere karşı erkeklere göre daha kırılgan hale getirmektedir.

Değişen iklim, su, toprak, orman gibi doğal varlıklarımızı ve tarımı etkiliyor. Ailenin bakımı, ev işlerindeki sorumlulukları da yüklenen ve tarımdan geçim sağlayan kadınlar, yaşamsal ihtiyaçların giderilmesinin zorlaşması ve geçim kaynaklarının ortadan kalkmasıyla en büyük zararı görüyorlar.

Gerze’de termik santral mücadelesinde kadınlar çocuklarını evde bırakıp çadırlarda sabahladı. Yırca’da kadınlar dozerlerin önüne atladı, zeytinlikleri korudu. Gezi’de kırmızılı, siyahlı her renkten kadın en öndeydi. Kadınlar olmasa bu mücadeleler kazanılmazdı.

Aralık 2015’te Paris’ten çıkacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi (COP21) önümüzdeki dönemde tüm dünyanın, ama en çok kadınların kaderini belirleyecek. İklim değişikliğine karşı mücadelede cinsiyete duyarlı politikalar ve araçlar geliştirilmeli. İklim sözleşmesinin kaderini de biz kadınlar belirleyebiliriz.

Kadınların kararlara katılımının her alanda kısıtlı olduğu gibi, iklim politikalarından da göz ardı ediliyoruz. Müzakerelere ve kararlara, toplumsal cinsiyet perspektifi yeterince yansımıyor. Toplumsal cinsiyetin iklim değişikliği politika, strateji, plan ve programlarına bütünleştirilmesi gerekiyor.

Bizler, iklim için kadınlar, diyoruz ki erkek hükümetlerin, tarafların, liderlerin, müzakerecilerin dünyayı değiştirmek için ortaya koyamadıkları güç biz kadınlarda var.

İklim mücadelesinin ilhamı da, umudu da biz kadınlarda! 

Gezegenimizi kurtarmak için, tüm canlıların geleceği için iklim adaletini istiyoruz ve sağlayacağız.

8 Mart 2015
İklim İçin KadınlarBültene kayıt ol