Madenciler torba yasaya karşı eylem yapıyor

02.11.2017 - 09:07

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasaya karşı harekete geçti. Milletvekillerine mektup yazan GMİS, bugün kitlesel basın açıklaması yapacak. 

GMİS’e bağlı maden işçileri torba yasaya karşı eylem yapacak. TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait maden sahalarının özelleştirilmesine olanak sağlayan düzenlemeye karşı GMİS Başkanı Ahmet Demirci ve Genel Sekreteri Satılmış Uludağ imzasıyla milletvekilleri ve grup başkanvekillerine bir mektup yazılarak, genel kurulda torba yasanın 58. maddesinin reddedilmesi istendi. Mektupta, 1990 ve 2004 yılından bu yana TKİ ve TTK maden sahaları rödovansçı şirketlere ve taşeron şirketlere verildi. Yeni gerekçe de süre nedeniyle şirketlerin yeterince yatırım yapamadıkları, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin aksadığı belirtiliyor. Yani bir anlamda özeleştiri yapılıyor. Çünkü 17 Mayıs 2017 tarihinde Karadon’da 30, 7 Ocak 2013 tarihinde Kozlu’da 8 arkadaşımızı taşeron şirketlerde, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 arkadaşımızı, son olarak Şırnak’ta 8 arkadaşımızı kaybettik. Büyük maden kazalarının hepsi 2004 yılı sonrasında özel sektörde meydana geldi. Bu kazaların gerekçesini süre kısalığı olarak açıklamak doğru değildir. Üretim zorlaması ve kâr hırsı asıl neden olmuştur” denildi. Torba yasada geçirilecek madde ile denetimin zorlaşacağı ve kazaların artacağının altı çizilen mektupta “Ruhsatların parçalanması ile maden sahaları daha küçük parçalara bölünecek ve özellikle Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda özelleştirme süreci hızlanacak. Bu durumda çok daha küçük ve yetersiz şirketler maden sahalarını alabilecek. Zonguldak gibi 500-600 metre derinliklerde ve gazlı ocaklarda çalışabilecek kapasitede maden şirketi yoktur. Bunun içindir ki özel sektöre yüzeye yakın ocaklarda çalışma imkanı verilmiştir. Bu durumda küçük şirketler daha derinlere, sahaya girecek ve iş cinayetlerinin önü açılacaktır. Karadon ve Kozlu kazalarından sonra sahadan çekilen şirketlere yeniden imkân verilecektir” ifadelerine yer verildi.

GMİS’e bağlı maden işçileri bugün saat 16.30’da Zonguldak’ta Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapacaklar. Madenciler, sürecin ilerlemesi hâlinde bölge halkı ile tek vücut olarak maddeye direneceklerini söylüyorlar. Bültene kayıt ol