Yeni iş yasası güçlüden yana

26.10.2017 - 19:08

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 25 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, "işçi haklarına bir saldırı olarak" yorumladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, yasanın yürürlüğü girmesiyle birlikte, işçilerin arabulucuya gitmeden;

- kıdem ve ihbar tazminatı,

- fazla mesai ücreti,

- yıllık ücretli izin alacağı,

- sendikal tazminat davaları,

- işe iade davası açmadan önce bir arabulucuya başvurmak zorunda kalacaklarına dikkat çekilerek, aksi takdirde davalarını reddedileceğini ve arabulucunun aldığı karar konusunda bir daha dava açma hakkına sahip olamayacakları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yasa ile, işverenlerin, işçilere alacaklarının altında bir ücret konusunda anlaşması olanağı sağlandığını ve işe iade davalarında hak kaybına neden olacağı vurgulandı.

Birleşik Metal-İş açıklamasına göre, işe iade davalarında esas alınacak ücretin dava sonunda değil dava açıldığı tarihteki ücret olacağını, böylelikle işçiler dava sürecinde meydana gelecek ücret artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan yararlanamayacak.

Yeni yasayı, "güçlüden yana" diye nitelendirilen açıklamada yeni düzenleme, "hukukun genel ilkelerine, iş hukukunun işçiyi koruma ve gözetme ilkesine ve işçi lehine yorum ilkesine aykırı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Biz DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, “HAK” kavramını adım adım ortadan kaldırıldığı yasaya karşı her türlü itirazımızı dile getirdik ve mücadelemizi yürüttük. Bugünden sonra işçiler açısından hak kaybına neden olan yasanın takipçisi olacağız" denildi.Bültene kayıt ol