Bilgi Üniversitesi'nde Chris Stephenson ile dayanışma etkinlikleri

08.04.2017 - 08:12

Darbe kurumu YÖK tarafından çalışma izni dönem ortasında hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iptal edilen Chris Stephenson ile dayanışma etkinlikleri düzenleniyor.

10 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’de, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E1 binası önünde, meslektaşları bu haksız ve keyfi uygulamaya karşı ortak bir açıklama yapacaklar.

Açıklamanın ardından Chris hoca 12.30-13.30 arasında ‘‘Matematik, bilgisayar ve toplum’’ konulu açık dersini gerçekleştirecek.

Öte yandan, üniversitede örgütlü olan DİSK'e bağlı Sosyal-İş sendikası, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sendikamız üyesi Chris Stephenson yalnız değildir!

YÖK kararını geri almalı, Chris Stephenson derhal görevine iade edilmelidir!

Sendikamız üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Chris Stephenson’ın çalışma izni YÖK tarafından dönem ortasında hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmiştir. Böylece Stephenson’ın Üniversitedeki görevine fiilen son verilmiştir.

18 yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapan, sayısız öğrenci yetiştiren, önemli bilimsel çalışmalara imza atan Chris Stephenson, aynı zamanda sendikamızın aktif bir üyesidir ve Türkiye’de vakıf üniversitelerindeki ilk sendikal örgütlenme deneyimi olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki sendikal çalışmalara da önemli katkılar sunmuştur.

Chris Stephenson, Türkiye’deki gelişmeler konusunda da her zaman duyarlı olmuş; Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı metnine imza atmıştır.

YÖK, tam da bu yüzden Chris Stephenson’ı cezalandırmayı amaçlayarak Chris Stephenson’ın çalışma iznini iptal etmiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki görevine son vermeyi hedeflemiştir.

YÖK’ün bu hukuk dışı ve haksız kararını şiddetle kınıyor, YÖK’ü bu kararını geri almaya çağırıyoruz.

Sosyal-İş Sendikası olarak bu kararın iptali ve Chris Stephenson’ın görevine geri dönmesi için her türlü yasal ve fiili girişimlerde bulunacağımızı ve üyemizle dayanışma içinde olacağımızı duyurmak istiyoruz.

Chris yalnız değildir!

Chris’siz Bilgiye Hayır!

YÖK kararını derhal geri almalıdır!

Chris derhal görevine iade edilmelidir!

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu"