Cem Terzi göçmen politikalarını yorumladı: “En varsılın en yoksula karşı yürüttüğü savaş”

10.02.2018 - 17:47

Antikapitalistler platformu tarafından geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul’da düzenlenen “Irkçılığa Karşı Birleşelim” atölyesinde, Halkların Köprüsü Derneği’nden Cem Terzi’nin sunumuyla göçmen politikaları ve birleşik mücadele olanakları tartışıldı.

Antikapitalistler platformu, 17 Mart’ta tüm dünyadaki ırkçılık karşıtı etkinliklerin Türkiye ayağını inşa ederek, İstanbul’da bir mültecilerle dayanışma forumu düzenleyecek. Bunun hazırlığı için “Irkçılığa Karşı Birleşelim” atölyeleri düzenliyor. Daha önceki atölyelerde kapitalizm ve ırkçılık ilişkisiyle antisemitizm tartışılmıştı. Üçüncü ve son oturum ise Cem Terzi’nin katılımıyla mülteciler üzerineydi.

Prof. Dr. Cem Terzi aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile açığa alınan bir barış akademisyeni. İzmir’de yıllarca mültecilerle dayanışma faaliyetlerinde bulunan Terzi, şimdi İstanbul’da yaşıyor.

Dünyada yerinden edilmiş insan sayısının BM 2016 istatistiklerine göre 65.3 milyon olduğunu, bunların 21.3 milyonunun ülke dışına çıkan mülteci olduğunu dile getiren Terzi, her 122 kişiden birinin göç ettiğini, bu rakamlara iklim değişikliği nedeniyle göç eden 19 milyon kişinin dahil olmadığını söyledi.

Kitlesel sürgüne uğrayan insanların yalnızca %12’sinin ABD’de ve %6’sının Avrupa’da yaşadığını belirten Cem Terzi, %82’nin ise Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da yaşadığını belirterek merkez kapitalist ülkelerin göçmen politikalarını eleştirdi.

Mülteci krizi değil, insanlığın ve devletlerin içine düştüğü tarihi bir kriz

Cem Terzi şu ifadeleri kullandı:

“ (…) ‘Mülteci krizi’ diye adlandırılan bu durum, aslında insanlığın ve devletlerin içine düştüğü ekonomik, politik ve tarihi bir krizdir.

Savaşların körüklenmesinde askeri, ekonomik ve siyasi imkanlarını seferber eden ülkelerin hepsi bugün sayıları milyonları bulan mültecilerden sorumludur, ancak bu sorumluluktan kaçmaktadırlar.

Ortadoğu’da 2010’da başlamış olan halk isyanlarının son halkası diyebileceğimiz Suriye’de despot bir rejime karşı barışçıl gösterilerle başlayan ayaklanma, emperyalist devletler müdahalesi ile vekalet savaşına ve şu anda da bizatihi bu devletlerin savaşına evrilmiştir.”

İnsanlığın tarihi boyunca göç ettiğini hatırlatan Terzi, “Göçü siyasi ve sosyal olarak kontrol edilemez hale getiren ve bir trajediye dönüştüren savaşlardır” ifadelerini kullandı.

Batı’nın sömürgecilik tarihini eleştiren Cem Terzi, bir yandan buralarda göçmenlerin emek gücüne ihtiyaç duyulduğunu, diğer yandan yasal sınır geçişlerinin zorlaştırılmasıyla insan kaçakçılığının tırmandırıldığını kaydetti.

Basit bir hesap

Göçmenlerin ailelerine gönderdikleri paralardan bankaların %7.5 oranında kesinti yapıldığını dile getiren Cem Terzi, 2015 yılında yalnızca ABD’den bu şekilde gönderilen paranın 134 milyar olduğunu, bunlardan yapılan kesintiler %5 azaltılsa 16 milyar dolar elde edileceğini, bunun mülteciler için bir yılda harcanan toplam paradan fazla olduğunu hatırlattı ve bu noktadan sonra tartışmanın anlamsızlaştığını söyledi.

Neoliberal kapitalizmin, küresel güney ile kuzey arasındaki eşitsizliği çok ciddi biçimde arttırdığını, küresel güneyin toplumsal yapılarının çok kırılganlaşmasını sağladığını söyleyen Cem Terzi, Batılı kapitalist devletlerin göçmenlere yönelik politikalarını “en varsılın en yoksula karşı yürüttüğü savaş” olarak tanımladı.

Cem Terzi, AKP’nin de mültecileri bölgesel göç olma stratejilerinde koz olarak kullandığını söyleyerek hükümeti eleştirdi.

Irkçılık karşıtı atölyelerde Holokost ve antisemitizm tartışıldı

Irkçılığa Karşı Birleşelim atölyelerinin ilk oturumuBültene kayıt ol