OHAL Komisyonu'nda keyfiyet ve belirsizlikler

13.07.2017 - 14:09

“OHAL Komisyonu” olarak bilinen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

OHAL KHK’ları ile herhangi bir soruşturma dahi yapılmadan fişleme ve ihbarlar üzerinden gerçekleşen açığa almalar, ihraçlar, kapatılan basın kuruluşları, özel eğitim ve sağlık kurumları, üniversiteler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar ve derneklere ilişkin olarak hüküm verecek olan komisyonun çalışma usul ve esasları belirlendi.

OHAL'in ilan edilmesinin arından bir yıl sonra ancak işlemeye başlayacak olan komisyon, keyfiyete göre hüküm verecek.

Komisyonun vereceği kararlara itiraz hakkı bulunmayacak, iptal başvuruları ancak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen mahkemelere yapılabilecek.

Usul ve esaslar başbakan tarafından yürütülecek

Komisyona sadece KHK mağdurları başvuracak. Komisyon başvuruları 17 Temmuz -17 Eylül 2017 tarihleri arasında alacak. Başvurular doğrudan komisyona yapılmayarak başbakanlık kapsamında oluşturulan bir internet sitesi üzerinden yapılacak. Tutuklu bulunan KHK mağdurları ise tutuklu bulundukları hapishanelerin müdürlüğüne başvuracak.

Başvurular önce usul üzerinden incelenecekken komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esasların tamamı doğrudan başbakan tarafından yürütülecek.

Valiliklerin ve kurumların komisyon başvurularını komisyona gönderme süreleri ise "gecikmeksizin" olarak tarif edildi.