Alakır’da HES’e bir yargı freni daha: “SİT alanında geri dönülmez zararlara yol açar”

09.05.2017 - 14:15

Antalya’nın Alakır Vadisi’ndeki Dereköy HES projesine karşı açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi, “Doğal SİT alanında geri dönülemez zararlara yol açar” diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Diken'de yer alan habere göre; Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma ve Dayanışma Derneği, Dereköy HES projesi için 23 Kasım 2016 tarihinde verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı.

Danıştay’ın kesin kararından 8 ay sonra yine ÇED

Aynı proje için daha önce verilen ‘ÇED olumlu’ kararı ise yerel mahkeme tarafından iptal edilmiş, Danıştay tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde onanmıştı.

Antalya 4. İdare Mahkemesi, açılan davada Danıştay’ın onama kararını emsal göstererek, 1. Derece doğal sit alanı niteliğinde olduğu yargı kararıyla sabit olan Alakır Çayı üzerindeki HES projesinin yapılmasına olanak bulunamadığına vurgu yaparak, Dereköy HES projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığını kaydetti.

SİT alanında geri dönülemez zararlara yol açacak

Yerel mahkeme 6 Mart tarihli oy birliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadelere yer verdi: “Olayın niteliğine göre ve iptal istenen işlem bakımından yargı yerince tespit edilen açık hukuka aykırılığın, bölgenin 1. Derece doğal sit alanı olması nedeniyle çevresel yönden telafisi güç veya imkânsız zarara yol açabileceği görüldüğünden mahkememizce de 2577 sayılı Kanunu’nun 27/2 maddesindeki öngörülen unsurların oluştuğu kanaatine varılmıştır.”

Danıştay, Antalya Kumluca’da yer alan Alakır Nehri üzerinde daha önce yerel mahkemenin iptal edip kendisinin de onadığı Alakır 2 HES projesi davasını, karar düzeltme aşamasında reddetti.

Reddetme gerekçesinde, bölgede 10 yılı aşkın süredir tapulu arazisi bulunan davacı Tuğba Pınar Günal’ın tapu kaydıyla ilgili dosyada ve UYAP kayıtlarında herhangi bir bilgi-belge bulunamadığına yer verildi.