Garo Paylan'dan “Geçici Tehcir Kanunu” için araştırma önergesi

21.04.2017 - 14:23

HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, 27 Mayıs 1915’te çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekâyi’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Tehcir Kanunu’nun sonuçlarının incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir araştırma önergesi sundu.

Paylan, sunduğu önergede dönemin hükümeti ile kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması, tehcirin yarattığı sonuçların günümüze kadar olan etkilerinin de araştırılmasını istedi.

Garo Paylan'ın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Geçici Tehcir Kanunu'nun akabinde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeni nüfus tehcire tabi tutulmuş, başta Ermeniler olmak üzere Süryani, Keldani, Ezidi ve Rum halklarında büyük yıkımlara yol açmıştır. Bu kanunun sonuçları, üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar TBMM tarafından araştırılmamıştır. Tehcir Kanunu nedeniyle çok büyük sayıda can kayıpları yaşandığı bilinmektedir. Kanunun uygulamaları sonucunda çok sayıda kültürel varlık ve mülkiyet gasp edilmiş veya kamu iradesiyle el konulmuştur. Tehcir edilen nüfusun yok edilmesinde, dönemin hükümetinin ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının araştırılması, tehcirin yarattığı sonuçların günümüze kadar olan etkileri, ülkemizde toplumsal barışın bir bütün olarak sağlanmasında geçmişle ve hakikatle yüzleşmenin yararları, bu konunun her yönüyle istismarının önüne geçebilmek için, “hakikatin” ortaya çıkarılmasına katkı sunulması, gelecek nesillerin Türkiye’de bir arada, özgürce ve barış içerisinde yaşayabilmesine daha fazla olanak sağlanması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim."