YSK'nın çelişkileri: Yurt dışından gelen mühürsüz oylar geçersiz sayılmış

18.04.2017 - 21:35

Mühürsüz oy pusulalarını AKP'nin isteğiyle geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu, benzer bir durumda, yurt dışındaki bir sandıktan gelen mühürsüz zarfları yine AKP'nin talebiyle geçersiz saymış.

YSK, yurt dışındaki 472 No’lu sandıktan çıkan mühürsüz oy pusulasını, AKP’nin itiraza yetkili görevlisi Muhammed Bilal Haliloğlu’nun dilekçesi üzerine geçersiz saydı.

AKPli Haliloğlu'nun itirazına şöyle yanıt verildi:

"16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurt dışında kullanılan oyların sayımı sırasında 472 nolu sayım sandık kurulu işlemine itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisi itiraza yetkili kişisi Muhammed Bilal HALİLOĞLU'nun 16/04/2017 tarihli dilekçesi incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Muhammed Bilal HALİLOĞLU’nun 16/04/2017 tarihli dilekçesinin: 472 nolu sandık 1-C, 2-C. 1-D. 2-D de açılan zarfların dışında bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oylar zarflar açılmadan geçersiz sayıldı. Zarfların açılması konusunda gereğini arz
ederim.*' ifadelerini içerdiği anlaşılmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 98. Maddesi; "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık
kurul mührü dışında herhangi bir mühür, imza. yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Hükmünü içermektedir. Aynı husus Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarih ve 103 sayılı kararına ekli 202/1 sayılı Genelgenin 44. maddesinde de belirtilmiştir.

Bu nedenle sandık kurulunca bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin 298 sayılı Kanunun 98. maddesi gereği üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü
bulunmayan zarfların sandık kurulunca geçersiz sayılması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-    Muterizin arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin reddine.

2-    Karardan bir suretin Adalet ve Kalkınma Partisine tebliğine 17/04/2017 tarihinde karar verildi."