Mazlum-Der'in 16 şubesi kapatıldı

20.03.2017 - 13:01

Mazlum-Der'in 16 şubesi kapatıldı ve genel merkezi Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Olağan genel kurul iki ay içerisinde gerçekleşecek olmasına rağmen atanan kayyumun da taraf olmasıyla olağanüstü genel kurul yapıldı. Buna karşılık Ankara şubesi konuya dair bir basın açıklaması yayınladı.

1991 yılında kurulan insan hakları örgütü Mazlum-der’in olağanüstü genel kurulunda Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Mersin, Van, Şırnak, Sakarya şubelerinin de aralarında bulunduğu 16 şube, delegelerin oylarıyla kapatıldı. Kapatılan şubelerin 12’si Güneydoğu’da bulunuyor. 

Bu şubelerin ortak özelliği ise, Kürt sorunu konusunda duyarlı olmaları ve bölgedeki hak ihlallerine ilişkin sık sık rapor hazırlamalarıydı. Genel Kurul sonucunda mevcut Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal'ın yerine Mazlumder İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan genel başkan olarak seçildi. Ayrıca tüzük değişikliği yapılarak Genel Merkez İstanbul'a taşındı. 

Mazlum-der’in sitesinde yer alan değişiklikler şöyle: MAZLUMDER Genel Merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşındı. Dernek ve şubeler, siyasi partilerin üye veya bileşeni olduğu platformlara katılamaz hükmü getirildi. Genel ve yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkan aday adayı veya adayı olacak üyelerin, bu seçim kararının alınması üzerine on beş gün içinde dernek ve şube organlarında bulunan görevlerinden istifa etme zorunluluğu getirildi. 

Dernek ve şubeler siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz, siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz, siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez kuralı getirildi. 

Şube Başkanları Şube Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu kararı olmaksızın, dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak veya kullanmayarak imza veremez ve katılamaz. Bu durumda açıklama ve bildirinin şahsi fikir olduğu savunması yapılamaz kuralı getirildi. 

Şube organlarında görevli üyeler, Yönetim Kurulu; genel merkez organlarında görevli üyeler Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu Kararı olmaksızın dernek dışı bildiri ve açıklamalara dernekteki görev ve sıfatını kullanarak imza veremez ve katılamaz kuralı getirildi. 

Dernek ve şube organlarında görev alan üyeler, görevlerinden ayrılmaları sonrasında, dernekteki eski görev ve sıfatlarını kullanarak basına demeç veremez, açıklama yapamaz, beyanda bulunamaz. Bu açıklama ve beyanlar derneği bağlamaz kuralı getirildi. Kapatılan Şubelere bağlı üyelik ve delegeliklerin kendiliğinden sona ermesine karar verildi. 

Her ilde tek bir şube açılması kuralı getirildi. Temsilciliklerin her yönetim değişiminde tekrar atanması kuralı getirildi. Derneğin bir şubesine başvurusu sonucu üye olarak kabul edilen kişinin, derneğin diğer bir şubesinde üye olarak kabulü imkanı kaldırıldı. Gelecek Genel Kurul’dan itibaren geçerli olmak üzere Genel Yönetim Kurulu üye sayısı 25’e, Merkezi Yürütme Kurulu üye sayısı dokuza indirildi. 

Genel Kurul Tüzük değişikliği dışında bir kısım Dernek Şubesinin kapatılmasına karar verdi. Kapatılan şubeler; Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, İzmir, Muş, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Antakya şubeleri oldu.

-Mazlum-Der genel merkezi konuyla ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklama şöyleydi:

BU ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ, HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

MAZLUMDER İstanbul Şubesinin başını çektiği ekip tarafından ilan edilen 19 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kuruluna katılmayacağımızı ilan etmiştik. Çünkü, daha önce de belirttiğimiz gibi; mahkeme kararı niteliği itibariyle kesinleşmeden işleme konulamayacak bir karardı, açıkça taraf olan kayyumlar eliyle hukuksuz şekilde işlem başlatılmıştı ve ayrıca haklarında açılan genel kurulun iptali davası sebebiyle İstanbul Şubesinin 70 delegesinin oy hakkı şaibeliydi.

İki ay sonra olağan genel kurulun yapılacağı, seçim gündeminin orada zaten görüşüleceği ikazlarımıza rağmen, seçim gündemli olağanüstü genel kurul yapılmış ve zorbalıkta hızlarını alamayan operasyonel ekip, kendileri ile hareket etmeyen 15 şubeyi kapatmıştır. Trajikomik olan ise, kendileriyle hareket eden ve derneğin kaderiyle ilgili işlerde imza vermek dışında yaklaşık 10 yıldır hiçbir faaliyeti olmayan Uşak şube delegesinin, “biz tabela şubesi olduk, bizi de kapatsanız iyi olur” sözüne olumsuz yanıt verilmesidir. Yani faaliyet gösteren şubeler, sadece kendileriyle hareket etmedikleri için “bu büyük suçtan” dolayı kapatılmış, tabela şubeleri ise sadece İstanbul Şubenin yanında oldukları için devam ettirilmişlerdir.

Olağanüstü genel kurulda operasyonel ekip, 27 yıllık hülyalarını da gündem maddesi olarak eklemiş ve Genel Merkezi İstanbul’a taşımıştır.

Hukuksuz ve keyfi olarak yapıldığı için onlarca şubenin katılmadığı bir olağanüstü genel kurulda, 26 yıldır beraber çalışılan insanların fikirlerini bile sorma gereği duymadan 15 şubenin kapatılması, hukuk ve ahlakla bağlı olmayan gücün ne derece zorbalaşabileceğini bizlere göstermiştir. Arkadaşlarının hukukunu bile hiçe sayanların, ağızlarına nakarat yaptıkları “adil şahitlikten anladıkları” bu olsa gerek….

Hukuksuz ve keyfi olarak düzenlenen bu olağanüstü genel kurulda alınan kararları meşru saymadığımızı, hiçbirini tanımadığımızı, iptali için dava açacağımızı bildiririz. Kaldı ki, bu olağanüstü genel kurula dayanak olan Ankara 6.Sulh Hukuk Mahkemesi kararına karşı itirazımıza bakan İstinaf Mahkemesinin tedbir kararı veya bozma vermesi halinde bu kararlar yok hükmünde olacaktır. Bu zorbalığa boyun eğmeyerek, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

MAZLUMDER Genel Merkezi